Partners' talk - Jean Chabert, zakladatel a CEO STANLEY/STELLA

Navštívil nás Jean Chabert, CEO značky STANLEY/STELLA! STANLEY/STELLA je jednou z předních značek v oblasti udržitelného textilu, se kterou MERCHOU spolupracuje již více než dekádu. Přečtěte si rozhovor se Jeanem a podívejte se na video, kde se dozvíte více o tom, jak naše společná cesta začala.

 

MERCHYOU Partners' talk jsou rozhovory s našimi partnery, se kterými buď dlouholetě spolupracujeme nebo nás spojují jiné společné cíle a zájmy. Poslední květnový den letos nás navštívil Jean Chabert, CEO značky STANLEY/STELLA. Se Jeanem máme opravdu mnoho společného, ​​proto návštěva nebyla vůbec krátká. Nesmírně si vážíme, že jsi našel čas na rozhovor i krátké video. Zavítal i do našich prostor výroby. Společná diskuse byla mimořádně vřelá a upřímná a my se velmi těšíme na mnoho dalších spoluprací.

STANLEY/STELLA je na trhu již více než desetiletí, udržitelnost se mezitím stala poměrně populárním trendem a konkurence je pravděpodobně silnější. Co se za ta léta z vašeho pohledu změnilo a jak na tyto změny jako značka reagujete? Co činí značku Stanley/Stella jedinečnou a odlišnou od jiných udržitelných značek?

Udržitelnost je jádrem STANLEY/STELLA od jejího začátku v roce 2012. V té době jsme jako jediní v našem sektoru zařadili udržitelnost jako klíčový pilíř naší společnosti a našeho rozvoje. Od té doby se o udržitelnost začalo zajímat množství společností a v poslední době o ní všechny diskutují, ale většinou je toto téma diskutováno z pohledu shod s normami, marketingu a komunikace. Ve STANLEY/STELLA jsme se dále rozvíjeli v hodnocení vlivů na lidi a životní prostředí jako jeden z nejdůležitějších aspektů vedle kvalitě a službách pro naše zákazníky.

Při udržitelnosti se nebavíme jen o environmentálním aspektu, ale o tom sociálním. Jak přistupuje STANLEY/STELLA k sociální zodpovědnosti v komunitách, kde se vyrábějí vaše produkty? Stále existuje určitý druh stigmatu kolem výroby v Bangladéši. Můžeme říci, že díky sociální odpovědnosti je toto stigma zažehnáno a zaručujete, že pracovní podmínky v Bangladéši jsou bezpečné a srovnatelné s pracovním prostředím v EU? 

Od našeho začátku je STANLEY/STELLA aktivním členem Fair Wear Foundation a posledních 5 let jsme dokonce vedoucím členem. Dokazuje to nejen náš závazek, ale také naši velkou pozornost, kterou tomuto tématu věnujeme a implementaci kvalitních pracovních podmínek. Pracovní podmínky v dodavatelském řetězci jsou středem našeho zájmu a kromě toho, že máme podporu od FWF, jsme díky naší přímé přítomnosti v zemích, kde vyrábíme a v samotných továrnách, vyvinuli i vlastní audity, plány nápravných opatření a spolupráci s každým z našich dodavatelských závodů. Víme, že výroba v Bangladéši je pod drobnohledem, ale vždy jsme si naše dodavatele vybírali na základě toho, jaké pracovní podmínky poskytují (prostřednictvím auditů a přítomnosti v daném místě) a při spolupráci s nimi dbáme o to, aby se pracovní podmínky pro lidi vždy zlepšovali. Pečujeme io podporu místních komunit prostřednictvím několika dalších iniciativ, které jsme financovali nebo nadále financujeme, jako jsou obchody s potravinami v továrnách, studny s vodou ve vesnicích blízko pěstitelů bavlny nebo mobilní nemocnice v Bangladéši, kde jsme v roce 2023 podpořili více než 20 000 lidí.

Plánujete v budoucnu prozkoumat i nové materiály? Například konopí, které je v dnešní době stále populárnější.

Na trhu je několik (nových) materiálů, které jsou atraktivní pro jejich nižší dopad na životní prostředí. Samozřejmě těmto materiálům věnujeme velkou pozornost, avšak bez možnosti být konkurenceschopní nebo jejich škálovatelnosti ve výrobě jsme opatrní při jejich zavádění a držíme se našich primárních materiálů, kterými jsou 100% organická bavlna nebo recyklovaný polyester v případě outerwearu.

Které nové trendy v udržitelné módě vás nejvíce zaujaly a jak je plánuje STANLEY/STELLA aplikovat?

Cirkulární ekonomika je určitě oblastí, která je ve vývoji a nejen pod dohledem legislativy, ale i mladé generace zákazníků. Již nyní nabízíme řadu produktů vyrobených z recyklované bavlny (vyrobené z vlastního textilního odpadu) a z recyklovaného polyesteru. Určitě budeme pokračovat ve vývoji cirkulárních produktů a recyklovaných produktů a chceme být také lídrem v tomto segmentu, který podle odhadů do roku 2030 dosáhne 20 až 30% podíl na celkovém trhu.

Když už mluvíme o udržitelnosti a trendech, existuje nová legislativa schválená EU – legislativa o rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) pro textil. Jaké kroky plánujete podniknout k dosažení souladu s touto novou legislativou a ovlivní to vaše zákazníky?

Náš sortiment již nyní zohledňuje EPR využíváním udržitelných materiálů, designem produktů (se zaměřením na monomateriál) a kvality finálních produktů. Ve Francii, kde byla zavedena první legislativa EPR (loi AGEC), jsou naše produkty prodávané našimi přímými partnery/zákazníky hodnoceny na nejvyšší úrovni a mohou využívat benefity rabatu. Samozřejmě budeme i nadále zohledňovat EPR ve všem, co děláme na úrovni vývoje nových produktů.

Jaké byly některé z největších výzev, kterým jste čelili při podpoře a zachování udržitelnosti v rámci módního průmyslu a jaké klíčové poznatky jste získali z těchto zkušeností?

Jednou z výzev je být schopen ukázat zákazníkovi, jak rozdílní jsme z hlediska udržitelnosti. Dnes všechny společnosti hovoří o udržitelnosti, ale ne vždy uplatňují stejné kroky a poctivý přístup k udržitelnosti jako my, ale přesto jsou v této oblasti vnímány stejně dobré, přestože víme, že to není pravda. STANLEY/STELLA se soustřeďuje hlavně na své aktivity v oblasti udržitelnosti, ale nesmíme zapomínat je komunikovat směrem ven, abychom podnítili zákazníky k uvědomělejšímu výběru na základě skutečných vlastností produktů a jejich skutečných dopadů na lidi a životní prostředí.

Jaké jsou některé z klíčových cílů STANLEY/STELLA pro další roky z hlediska udržitelnosti a expanze trhu v Evropě a ve světě?

Udržitelnost je cesta a všechna již zmíněná témata bude Stanley/Stella nadále rozvíjet na všech úrovních dodavatelského řetězce. Jako další klíčové oblasti jsme si vytyčili cirkularitu (již zmíněná) a mzdy. Jsou to dvě témata, která se stále více dostávají do popředí naší agendy.

 

 

5 5 minut čtení.
×