Udržitelnost a GOTS

Udržitelný textil a potisk

Aby byl textilní produkt skutečně udržitelný, musí být šetrná i každá část jeho výrobního procesu, tedy od pěstování, zpracování až po finální úpravy jako je potisk či balení. Textil se sice může pyšnit tím, že je z organické bavlny, ale pokud v dalších krocích jeho výroby není brán ohled na udržitelné principy, například pokud je barvem nebo potištěn toxickými barvami, tak ztrácí svou původní hodnotu i jedinečné přínosy daného materiálu.

Udržitelnost v MERCHYOU

Od úplného začátku nás zajímá vše, co je možné udělat ekologičtěji, než je běžné. Jelikož se snažíme chovat šetrně k přírodě i v našich osobních životech, je to pro nás přirozené i v businessu. Jako jedna z prvních evropských tiskáren na textil tiskneme výhradně ekologicky eco-friendly barvami, které neobsahují žádné těžké kovy či ftaláty. 
 
Jsme nadšeni, že vám jako jedna z prvních textilních tiskáren v Česku přinášíme GOTS certifikovaný ekologický potisk triček a dalšího textilu. Získání GOTS certifikátu je vyústěním naší dlouhodobé snahy o udržitelnou výrobu. Nejen textil a barvy pro potisk, ale také veškeré naše výrobní procesy jsou v souladu s nejvyššími ekologickými a etickými standardy. (Více o konkrétních udržitelných krocích, které podnikáme v naší výrobě naleznete níže.)

Ve spojení GOTS potisku s GOTS textilem tak u nás v MERCHYOU máte možnost získat celkově certifikovaný GOTS merch!

GOTS certifikát

Záruka ekologické a etické výroby

Certifikace podle globálního ekologického standardu (z anglického Global Organic Textile Standard - GOTS) je celosvětově uznávaná jako nejvyšší standard ve výrobě, zpracování a potisku textilu (merchandise, oděvy, domácí textil, výrobky osobní hygieny a péče), vyrobeného z certifikovaných ekologicky vypěstovaných surovin. 
 
Certifikát GOTS sleduje přísná kritéria v oblasti šetrnosti k životnímu prostředí a společenské odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci - od pěstování zdrojového materiálu, přes textilní zpracování ve všech jeho fázích, balení až po distribuci a potisk. Zajišťuje nejen přísnou kontrolu výroby z ekologického hlediska, ale i dodržování etické stránky výroby v souladu s Fair Trade. Je tedy jednoznačnou a nejlepší volbou, pokud člověk hledá kvalitu a transparentnost ve všech aspektech výroby.

Certifikaci GOTS uděluje nezávislý certifikační orgán schválený v rámci GOTS a všechny provozy jsou pravidelně kontrolovány. 

I výrobu MERCHYOU pravidelně kontroluje organizace Soil Association - nezávislý certifikační orgán, který zaručuje, že vyrábíme v souladu se všemi GOTS standardy. Díky tomu, že veškeré kroky naší činnosti volíme vědomě a zodpovědně, chráníme životní prostředí, zdraví našich zaměstnanců, a nakonec i vás, našich klientů. 

Platnost našeho certifikátu si můžete podle čísla licence či názvu naší firmy kdykoliv ověřit v databázi na global-standard.org.

Číslo licence MERCHYOU: DK25671, zobrazit certifikát.

Proč je dobrý nápad objednávat GOTS certifikované výrobky?

  • Při ekologickém pěstování bavlny výrobce chrání pracovníky na farmě i životní prostředí.
  • Při potisku textilu bez nebezpečných chemikálií v MERCHYOU chráníme naše zaměstnance ve výrobě i životní prostředí.
  • Když objednáte výrobky, které nemají žádné škodlivé zbytkové látky, chráníte tak koncového spotřebitele - svého zákazníka.

Doporučujeme GOTS textil Stanley/Stella. Značka reflektuje aktuální módní trendy a splňuje nejvyšší ekologické a etické standardy výroby.

Číslo licence držitele certifikátu GOTS vždy naleznete na visačce s GOTS označením produktu. Při výběru udržitelných produktů doporučujeme vždy ověřovat informace o nezávislém certifikačním orgánu jakož i další údaje o certifikované společnosti a ubezpečit se tak, že je daný výrobce skutečně certifikován. 👌 
Naše GOTS visačka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru a potištěna barvami na bázi sóji.

V MERCHYOU používáme při každé zakázce s visačkami 100% biologicky rozložitelné upevnění visaček. I tento malý detail pomáhá snižovat množství plastů na jedno použití, které by se jinak mohly dostat do životního prostředí. Naše alternativní uchycení se v půdě biologicky rozloží za méně než rok a nezanechává za sebou žádné škodlivé látky ani mikroplasty.

FAMA certifikát

Certifikováni od Disney

Facility and Merchandise Authorization (FAMA) je certifikace autorizovaná společností Disney. Skrze FAMA certifikát jsme se zavázali respektovat lidská práva, monitorovat bezpečnost a integritu výrobků a snižovat ekologickou stopu svého dodavatelského řetězce.

Výrobky značky Disney se mohou vyrábět a může být s nimi manipulováno pouze ve firmách certifikovaných společností Disney podle FAMA. Certifikát nás tedy opravňuje k výrobě a distribuci produktů s duševním vlastnictvím společnosti Walt Disney Company a jejích přidružených společností, jako například produkty značky Marvel, Pixar nebo Star Wars.

UDRŽITELNÁ VÝROBA V MERCHYOU

V MERCHYOU nám skutečně záleží na naší planetě, životním prostředí a zdraví lidí. A jsme si vědomi dopadu, který může naše výroba mít. Proto se neustále snažíme vylepšovat naše výrobní procesy tak, abychom byli k okolí i lidem co nejšetrnější.

Udržitelný původ textilu

Zabýváme se potiskem textilu, takže vedle výrobních procesů potisku je výběr a nabídka samotného textilu důležitou součástí naší práce. Podmínky jeho výroby nám nejsou jedno, proto doporučujeme volit materiály a textil, který je organický, vyrobený šetrně k přírodě i pracovníkům výroby.
 
V našem katalogu můžete snadno vyhledávat širokou nabídku udržitelného textilu. Rádi spolupracujeme se značkou Stanley/Stella, jejíž textil splňuje jak módní faktor, tak i nejvyšší ekologické a etické standardy výroby.

Ve spojení GOTS certifikovaného textilu Stanley/Stella s naším GOTS certifikovaným potiskem získáte kompletně certifikovaný GOTS merch, u kterého máte jistotu, že je vyroben ekologicky a eticky.

Šetrnější výrobní procesy

• Zavedli jsme interní program na ochranu životního prostředí, abychom mohli analyzovat a následně snižovat dopad vlastních činností na životní prostředí.
• V souladu s mezinárodními normami a předpisy realizujeme analýzu životního cyklu našich výrobků.
• Optimalizujeme naši výrobu organizačními opatřeními tak, abychom zajistili efektivitu výroby a snížili spotřebu energie, vody a surovin, snížili tvorbu odpadů z procesu výroby a nevýrobních procesů, ale i emise ve výrobním procesu.

• U GOTS potisku se nám daří spotřebovávat o 70 % méně vody.
• Vodu před vypuštěním do odpadu dvoufázově sedimentačně filtrujeme, aby se dál do kanalizace nedostaly žádné škodlivé částice.
• Nezávislá laboratoř chemicky otestovala odpadní vodu v naší výrobě na obsah alkylfenolů, chlórfenolů, těžkých kovů, ftalátů, polycyklických aromatických uhlovodíků, chlorovaných parafínů a chlorovaných benzenů a toluenů. Veškeré tyto látky byly zjištěny hluboko pod požadovanou limitní hodnotou nebo byly téměř nulové. V případě zájmu je podrobná analýza k dispozici zde.

• Používáme GOTS certifikované barvy, které neobsahují žádné těžké kovy, ftaláty a jiné škodlivé chemikálie.
• Při GOTS potisku používáme speciální GOTS certifikované lepidlo, které je na šetrnější vodní bázi.

• Pomocné čistící tkaniny pereme a poté opakovaně používáme.
• Výrobou zničený textil používáme k testování tisku.
• Pokud textil již neumíme využít u nás, předáváme ho specializované firmě k výrobě izolačních materiálů.
• Škodlivé odpady pro nás likviduje specializovaná firma.
• Recyklování odpadu je pro nás samozřejmostí.
• Kromě běžné recyklace navíc třídíme čistý papír a plasty, které v souladu s cirkulární ekonomikou přímo odprodáváme k dalšímu použití.

• Při finalizaci produktu používáme takové obaly, aby byla zajištěna ochrana produktu, a současně byly použity obaly recyklovatelné, rozložitelné a opakovaně použitelné a bez obsahu nebezpečných látek.
• S odpadem, který vznikne z našich obalů nakládáme zodpovědně. Jsme registrováni na Ministerstvu životního prostředí a to, jak s odpady nakládáme, je smluvně ošetřeno a kontrolováno Organizací odpovědnosti výrobců.

Na přepravu finálního produktu využíváme služby takových dopravců, kteří během přepravy zajišťují ochranu produktu tak, aby byla zachována jeho kvalita, a jejich vozidla dodržovala všechny standardy pro ochranu životního prostředí, zejména pro emise CO2.

Jsme si vědomi hrozeb klimatické krize, a proto uhlíková neutralita naší výroby je jedním z důležitých udržitelných cílů, ke kterým směřujeme.

Péče o naše zaměstnance

• Pro naše zaměstnance zajišťujeme bezpečné a etické pracovní podmínky.
• Jejich práce je ohodnocena férovou a důstojnou mzdou.

Jsme partnerem v udržitelnosti

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Jsme členem Asociace Společenské Odpovědnosti, prostřednictvím které jsme se zavázali k naplňování cílů OSN pro udržitelný rozvoj - Odpovědná výroba a spotřeba a Partnerství ke splnění cílů OSN.

 

Jsme dlouholetým partnerem SLOU a SLOU DAYS - pop up eventu, kde je možné nejen koupit udržitelnou módu, přírodní kosmetiku či doplňky, ale také dozvědět se něco více o udržitelné módě a pomalém životním stylu.

V MERCHYOU věříme, že díky odpovědnému rozhodování a naší neustálé snaze hledat šetrnější řešení přispíváme k tvorbě udržitelnější budoucnosti. Přidejte se k nám a buďte také součástí změny! 💚

Prolistujte si Etický Kodex MERCHYOU, který definuje naše základní hodnoty, principy výroby a etický přístup ve vztazích se všemi zúčastněnými stranami, jakou jsou zaměstnanci, klienti, či obchodní partneři.

×