Udržateľnosť a GOTS

Udržateľný textil a potlač

Aby bol textilný produkt skutočne udržateľný, musí byť šetrná aj každá časť jeho výrobného procesu, teda od pestovania, cez spracovanie, až po finálne úpravy ako je potlač či balenie. Textil sa síce môže pýšiť tým, že je z organickej bavlny, ale ak v ďalších krokoch jeho výroby nie je braný ohľad na udržateľné princípy, napríklad ak je potlačený toxickými farbami, tak stráca svoju pôvodnú hodnotu aj jedinečné prínosy daného materiálu.

Udržateľnosť v MERCHYOU

Od úplného začiatku nás zaujíma všetko, čo je možné spraviť ekologickejšie, než je bežné. Keďže sa snažíme správať šetrne k prírode aj v našich osobných životoch, je to pre nás prirodzené aj v businesse. Ako jedna z prvých európskych tlačiarní na potlač textilu tlačíme výhradne eco-friendly farbami, ktoré neobsahujú žiadne ťažké kovy či ftaláty.

Sme nadšení, že vám ako prvá slovenská textilná tlačiareň prinášame GOTS certifikovanú ekologickú potlač tričiek a ďalšieho textilu. Získanie GOTS certifikátu je vyústením našej dlhodobej snahy o udržateľnú výrobu. Nielen textil a farby pre potlač, ale aj všetky naše výrobné procesy sú v súlade s najvyššími ekologickými a etickými štandardami. (Viac o konkrétnych udržateľných krokoch, ktoré podnikáme v našej výrobe, nájdete nižšie.) 

V spojení GOTS potlače s GOTS textilom tak u nás máte možnosť získať celkovo certifikovaný GOTS merch.

GOTS certifikát

Záruka ekologickej a etickej výroby

Certifikácia podľa globálneho ekologického štandardu (z anglického Global Organic Textile Standard - GOTS) je celosvetovo uznávaná ako najvyšší štandard vo výrobe, spracovaní a potlači textilu (merchandise, odevy, domáci textil, výrobky osobnej hygieny a starostlivosti), vyrobeného z certifikovaných ekologicky dopestovaných surovín. 
 
Certifikát GOTS sleduje prísne kritériá v oblasti šetrnosti k životnému prostrediu a spoločenskej zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci - od pestovania zdrojového materiálu, cez textilné spracovanie vo všetkých jeho fázach, balenie až po distribúciu a potlač. Zaisťuje nielen prísnu kontrolu výroby z ekologického hľadiska, ale aj dodržiavanie etickej stránky výroby v súlade s Fair Trade. Je teda jednoznačnou a najlepšou voľbou, ak človek hľadá kvalitu a transparentnosť vo všetkých aspektoch výroby.

Certifikáciu GOTS udeľuje nezávislý certifikačný orgán schválený v rámci GOTS a všetky prevádzky sú pravidelne kontrolované. 

Aj výrobu MERCHYOU pravidelne kontroluje organizácia Soil Association - nezávislý certifikačný orgán, ktorý zaručuje, že vyrábame v súlade so všetkými GOTS štandardami. Vďaka tomu, že všetky kroky našej činnosti volíme vedome a zodpovedne, chránime životné prostredie, zdravie našich zamestnancov, a nakoniec aj vás, našich klientov.

Platnosť nášho certifikátu si môžete podľa čísla licencie či názvu našej firmy kedykoľvek overiť v databáze na global-standard.org

Číslo licencie MERCHYOU: DK25671, zobraziť certifikát.

Prečo je dobrý nápad objednávať GOTS certifikované výrobky?

  • Pri ekologickom pestovaní bavlny výrobca chráni pracovníkov na farme i životné prostredie.
  • Pri potláčaní textilu bez nebezpečných chemikálií v MERCHYOU chránime našich zamestnancov vo výrobe i životné prostredie.
  • Keď objednáte výrobky, ktoré nemajú žiadne škodlivé zvyškové látky, chránite tak koncového spotrebiteľa - svojho zákazníka.

Odporúčame GOTS textil Stanley/Stella. Značka reflektuje aktuálne módne trendy a spĺňa najvyššie ekologické a etické štandardy výroby.

Číslo licencie jej držiteľa vždy nájdete na visačke s GOTS označením produktu. Pri výbere udržateľných produktov odporúčame vždy overovať informácie o nezávislom certifikačného orgáne ako aj ďalšie údaje o certifikovanej spoločnosti a ubezpečiť sa tak, že je daný výrobca skutočne certifikovaný. 👌
Naša GOTS visačka je vyrobená zo 100% recyklovaného papieru a potlačená farbami na báze sóje.

V MERCHYOU používame pri každej zákazke s visačkami 100 % biologicky rozložiteľné upevnenie visačiek. Aj tento malý detail pomáha znížiť množstvo jednorazových plastov, ktoré by inak mohli skončiť v životnom prostredí. Naše alternatívne uchytenie sa biologicky rozloží v pôde za menej ako rok a nezanecháva po sebe žiadne škodlivé látky ani mikroplasty.

FAMA certifikát

Certifikovanie od Disney

Facility and Merchandise Authorization (FAMA) je certifikácia autorizovaná spoločnosťou Disney. Cez FAMA certifikát sme sa zaviazali rešpektovať ľudské práva, monitorovať bezpečnosť a integritu výrobkov a znižovať environmentálnu stopu svojho dodávateľského reťazca.

Výrobky značky Disney sa môžu vyrábať a môže byť s nimi manipulované iba vo firmách certifikovaných spoločnosťou Disney podľa FAMA. Certifikát nás teda oprávňuje k výrobe a distribúcii produktov s duševným vlastníctvom spoločnosti Walt Disney Company a jej pridružených spoločností, ako napríklad produkty značky Marvel, Pixar alebo Star Wars.

UDRŽATEĽNÁ VÝROBA V MERCHYOU

V MERCHYOU nám skutočne záleží na našej planéte, životnom prostredí a zdraví ľudí. A sme si vedomí vplyvu, ktorý môže naša výroba mať. Preto sa neustále snažíme vylepšovať naše výrobné procesy tak, aby sme boli k okoliu i ľuďom čo najšetrnejší.

Udržateľný pôvod textilu

Zaoberáme sa potlačou textilu, takže vedľa výrobných procesov potlače je výber a ponuka samotného textilu dôležitou súčasťou našej práce. Podmienky jeho výroby nám nie sú jedno, preto odporúčame voliť materiály a textil, ktorý je organický, vyrobený šetrne k prírode aj pracovníkom výroby. 
 
V našom katalógu môžete ľahko vyhľadávať širokú ponuku udržateľného textilu. Radi spolupracujeme so značkou Stanley/Stella, ktorej textil spĺňa ako módny faktor, tak aj najvyššie ekologické a etické štandardy výroby.

V spojení GOTS certifikovaného textilu Stanley/Stella s našou GOTS certifikovanou potlačou získate kompletne certifikovaný GOTS merch, u ktorého máte istotu, že je vyrobený ekologicky a eticky.

Šetrnejšie výrobné procesy

• Zaviedli sme interný program na ochranu životného prostredia, aby sme mohli analyzovať a následne znižovať dopad vlastných činností na životné prostredie.
• V súlade s medzinárodnými normami a predpismi realizujeme analýzu životného cyklu našich výrobkov.
• Optimalizujeme našu výrobu organizačnými opatreniami tak, aby sme zaistili efektivitu výroby a znížili spotrebu energie, vody a surovín, znížili tvorbu odpadov z procesu výroby a nevýrobných procesov, ale aj emisie vo výrobnom procese.

• Pri GOTS potlači sa nám darí spotrebovávať o 70 % menej vody.
• Vodu pred vypustením do odpadu dvojfázovo sedimentačne filtrujeme, aby sa ďalej do kanalizácie nedostali žiadne škodlivé častice.
• Nezávislé laboratórium chemicky otestovalo odpadovú vodu v našej výrobe na obsah alkylfenolov, chlórfenolov, ťažkých kovov, ftalátov, polycyklických aromatických uhľovodíkov, chlórovaných parafínov, chlórovaných benzénov a toluénov. Všetky tieto látky boli zistené hlboko pod požadovanou limitnou hodnotou alebo boli takmer nulové. V prípade záujmu je podrobná analýza k dispozícii tu.

• Používáme GOTS certifikované farby, ktoré neobsahujú žiadne ťažké kovy, ftaláty, či iné škodlivé chemikálie.
• Pri GOTS potlači používame špeciálne GOTS certifikované lepidlo, ktoré je na šetrnejšej vodnej báze.

• Pomocné čistiace tkaniny perieme a potom opakovane používame.
• Výrobou zničený textil používame na testovanie tlače.
• Pokiaľ textil už nevieme využiť u nás, odovzdávame ho špecializovanej firme na výrobu izolačných materiálov.
• Škodlivé odpady pre nás likviduje špecializovaná firma.
• Recyklovanie odpadu je pre nás samozrejmosťou.
• Okrem bežnej recyklácie naviac triedime čistý papier a plasty, ktoré v súlade s cirkulárnou ekonomikou priamo odpredávame na ďalšie použitie.

• Pri finalizácii produktu používame také obaly, aby sa zabezpečila ochrana produktu, a súčasne boli použité obaly recyklovateľné, rozložiteľné a opakovane použiteľné a bez obsahu nebezpečných látok.
• S odpadom, ktorý vznikne z našich obalov nakladáme zodpovedne. Sme registrovaní na Ministerstve životného prostredia SR a to, ako s odpadmi nakladáme, je zmluvne ošetrené a kontrolované Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).

Na prepravu finálneho produktu využívame služby takých dopravcov, ktorí počas prepravy zaisťujú ochranu produktu tak, aby bola zachovaná jeho kvalita, a ich vozidlá dodržiavali všetky štandardy pre ochranu životného prostredia, najmä pre emisie CO2.

Sme si vedomí hrozieb klimatickej krízy, a preto uhlíková neutralita našej výroby je jedným z dôležitých udržateľných cieľov, ku ktorým smerujeme.

Starostlivosť o našich zamestnancov

• Pre našich zamestnancov zabezpečujeme bezpečné a etické pracovné podmienky.
• Ich práca je ohodnotená férovou a dôstojnou mzdou.

Sme partnerom v udržateľnosti

Ciele udržateľného rozvoja (SDGs)

Sme členom Asociácie Spoločenskej Zodpovednosti, prostredníctvom ktorej sme sa zaviazali k plneniu cieľov OSN pre udržateľný rozvoj - Zodpovedná výroba a spotreba a Partnerstvo k splneniu cieľov OSN.

 

Sme dlhoročným partnerom SLOU a SLOU DAYS - pop up eventu, kde je možné nielen kúpiť udržateľnú módu, prírodnú kozmetiku či doplnky, ale tiež dozvedieť sa niečo viac o udržateľnej móde a pomalom životnom štýle.

V MERCHYOU veríme, že vďaka zodpovednému rozhodovaniu a našej neustálej snahe hľadať šetrnejšie riešenia prispievame k tvorbe udržateľnejšej budúcnosti. Pridajte sa k nám a buďte tiež súčasťou zmeny! 💚

Prelistujte si Etický Kódex MERCHYOU, ktorý definuje naše základné hodnoty, princípy výroby a etický prístup vo vzťahoch so všetkými zúčastnenými stranami, ako sú zamestnanci, klienti, či obchodní partneri.

×