GOTS verze 7.0

Standardy udržitelnosti je nutné neustále posouvat a uzpůsobovat měnícím se nárokům výroby i vědeckým poznatkům. Certifikát GOTS se opět posunul na vyšší úroveň 7.0. Zjistěte, jaká jsou základní kritéria této nejpřísnější textilní certifikace a jaké požadavky přináší její nová verze.

GOTS neboli Global Organic Textile Standard je celosvětově uznávaný certifikát pro textilie vyrobené z organického materiálu. GOTS hlídá dodržování ekologických a sociálních standardů v celém procesu produkce – od pěstování, zpracování až po finalizaci produktu. Veškeré výrobní kroky subjektů s GOTS certifikací jsou pravidelně kontrolovány.

Také naši MERCHYOU výrobu každoročně navštěvuje nezávislá kontrolní organizace Soil Association. Se zpřísňujícími se nároky nové verze GOTS je potřeba zlepšovat naše výrobní procesy, a přizpůsobovat se rostoucím nárokům na udržitelnost. GOTS tak představuje důvěryhodný ukazatel vysoké kvality, a především šetrnosti k přírodě i lidem.

ZÁKLADY STANDARDU GOTS

Mezi obecné požadavky GOTS patří zejména minimální obsah certifikovaných organických vláken, zákaz používání nebezpečných chemikálií v jakékoliv fázi výroby a dodržování šetrných kroků ve výrobě, při zacházení s přírodními zdroji i odpadem. GOTS vyžaduje také etický přístup jak k zaměstnancům, tak při obchodním jednání na trhu:

Vyšší stupeň standardu
Označení "organic" (organický/bio materiál) lze využít u textilu, který byl vyroben z minimálně 95 % organických vláken. Zbývajících 5 % či méně mohou být anorganická přírodní nebo syntetická vlákna.
 

Nižší stupeň standardu
Označení "made with x % organic materials“ (vyrobeno z x % organického materiálu) se používá u textilu vyrobeného z minimálně 70 % organických vláken. Zbývajících 30 % a méně mohou být anorganické látky, ale nejvýše 10 % z nich může být syntetických.
 

Tato značení GOTS certifikovaného textilu jsou platná pouze pokud splňují veškeré své náležitosti. Na štítku musí být například uveden také odpovědný certifikační orgán a číslo licence výrobce, které je možné ověřit na stránkách www.global-standard.org.

Zakázané chemikálie - Mezi hlavní nepřípustné látky patří těžké a toxické kovy, GMO (geneticky modifikované organismy), formaldehydy, rozpouštědla a další syntetické nebo karcinogenní látky. Výrobce je povinen vést záznamy o užívání všech chemických látek v jakékoli fázi své výroby. Tyto látky musí projít testy na toxicitu. Ani v MERCHYOU výrobě nepoužíváme žádné výrobní ani pomocné materiály s těmito nebezpečnými látkami. Naše barvy, lepidla, obalové materiály a vše další je v souladu s GOTS požadavky.

Šetrné výrobní procesy - GOTS certifikovaná výroba musí splňovat požadavky na ochranu přírodních zdrojů. Je nutné zaznamenávat data o povaze surového materiálu, spotřebě vody a energie i tvorbě odpadu a usilovat o jejich zlepšování. Mezi kroky ochrany životního prostředí patří například: přísné oddělení zpracování organických vláken od konvenčních, čištění odpadní vody před opuštěním výroby nebo odpovědná volba obalového materiálu.

Také v MERCHYOU výrobě sledujeme naši spotřebu a udržitelnou kvalitu našich produktů. Přizpůsobujeme se novým poznatkům z našeho oboru a snažíme se naše procesy zlepšovat. Voda prochází před vypuštěním do odpadu dvoufázovou filtrací, používáme recyklované a rozložitelné obaly a pomocné materiály se snažíme znovu využívat. Přečtěte si, jaké jsou další naše udržitelné kroky.

Etická kritéria - GOTS certifikát vyžaduje férové ohodnocení zaměstnanců, dodržování přiměřené pracovní doby, bezpečnost a čistotu pracovního prostředí, svobodu zaměstnání i kolektivního vyjednávání. Přísně zakazuje dětskou práci a jakékoliv hrubé nebo nelidské zacházení či diskriminaci. Etický přístup musí být nejen ve vztahu k zaměstnancům, ale také k dalším obchodním partnerům v rámci trhu. V MERCHYOU je pro nás dodržování etických požadavků GOTS samozřejmostí, protože si našich zaměstnanců a jejich práce velmi vážíme.

NOVÉ POŽADAVKY GOTS 7.0

Od března 2023 se standardy GOTS zpřísňují a certifikované subjekty, včetně nás, se jim budou muset postupně přizpůsobit. Nároky nové verze 7.0 byly opět stanoveny na základě konzultací s odborníky z oblastí organické produkce, textilního zpracování, textilní chemie, lidských práv a sociálních kritérií, zástupci průmyslu i zákazníky. Základní požadavky standardu jako je podíl organických vláken a obecný zákaz toxických chemikálií zůstávají zachovány. Představujeme některé z nových kritérií:

  • Nová směrnice nyní povoluje použití recyklovaných organických vláken jako dalšího materiálu.
  • Nová kritéria due diligence zajišťují, že certifikované subjekty řeší své skutečné i potenciální negativní dopady na lidská práva a životní prostředí.
  • Byla zpřísněna kritéria pro příchozí organický materiál.
  • Mezi zakázané látky byl zařazen Chinolin a některá další stávající omezení byla zpřísněna.
  • GOTS 7.0 snižuje přípustné množství recyklovaných syntetických vláken ve svých certifikovaných produktech.
  • Kritéria týkající se diskriminace, násilí a obtěžování byla revidována tak, aby byla komplexnější a zahrnovala úmluvu Mezinárodní organizace práce (ILO) o násilí a obtěžování.
  • Certifikované subjekty jsou nyní povinny vypracovat plán na pokrytí rozdílu u životního minima.
  • Kritéria bezpečnosti a ochrany zdraví při práci GOTS byla revidována s ohledem na mezinárodní postupy a doporučení ILO.

Veškerá kritéria nové úrovně GOTS a další podrobnější informace naleznete zde.

Díky zvyšujícím se nárokům pomáhá GOTS certifikát snadněji rozpoznat produkty, které jsou kvalitní a byly vyrobeny s nižší ekologickou stopou a za etických podmínek. Také v MERCHYOU vždy implementujeme nové přísnější standardy, abychom se v oblasti udržitelnosti neustále posouvali.

Děkujeme, že vybíráte textil zodpovědně 💚


Zdroje:
Global Organic Textile Standard (GOTS) Version 7.0
GOTS Version 7.0 Press Release
How to Identify GOTS Goods

3 3 minuty čtení.
×