Proč volit organickou bavlnu

Bavlna je přírodní materiál získávaný z bavlníku a jednou z nejpoužívanějších plodin v módním průmyslu. Nevýhodou bavlny je, že je velmi náročná na pěstování. Organická bavlna je pěstována a zpracována čistě na přírodní bázi a oproti konvenční je tak v mnoha ohledech mnohem šetrnější k lidem i naší planetě.

Šetrnost k naší planetě

Nevýhodou bavlny je, že je velmi náročná na pěstování, a to zejména z důvodu její citlivosti na dostatečné množství vláhy, škůdce a počasí. Proto jsou k produkci konvenční bavlny využívány různé chemické postupy, které sice pomohou zvýšit výnosnost sklizně, ovšem v drtivé většině případů jsou životu i planetě velmi nebezpečné.

Organická bavlna je naopak pěstována a zpracována čistě na přírodní bázi a oproti konvenční je tak v mnoha ohledech mnohem šetrnější k lidem i naší planetě.

Nižší spotřeba vody

Při konvenční výrobě jednoho bavlněného trička se spotřebuje více než 2500 litrů vody (1). Tato voda je čerpána z blízkých jezer a řek, což má za následek vysilování okolních ekosystémů. Při pěstování organické bavlny je proces k vodním zdrojům mnohem ohleduplnější a na jedno bavlněné tričko se tak spotřebuje v průměru o 91 % méně vody (2; 5). 

Ochrana kvality půdy a vody

Konvenční pěstování bavlny využívá velké množství pesticidů, které často obsahují karcinogenní látky a jsou tak nebezpečné pro naše zdraví. Postřiky se vsakují do půdy a dál do vodních zdrojů. I přesto, že pěstování bavlny zabírá okolo 2,5 % obdělávané půdy na světě, využívá 16 % všech insekticidů a 6,8 % všech herbicidů (3).

Naopak k pěstování organické bavlny se využívá přírodní (nesyntetický) hnůj, či kompost, a nejsou používány pesticidy. Pěstování je přerušované nebo se druhy plodin střídají tak, aby se půda stačila regenerovat a nebyla přetížena (4).

Plevel a škůdci jsou likvidovány ručně nebo s pomocí přírodních látek. Udržitelné certifikace také hlídají, že u daného pole nebyly použity pesticidy a jiné nebezpečné látky minimálně poslední 3 roky (5). Důsledkem je ovšem nižší výnosnost sklizně a i proto je cena organické bavlny vyšší.

Biodiverzita a zvířata

Konvenční pěstování bavlny zásadně narušuje ekosystémy v okolí vlivem nebezpečných chemikálií. Pokud však zvolíme bavlnu z organických farem, podpoříme tak zachování biodiverzity a čistší vody pro okolní přírodu. Organické farmy navíc poskytují útočiště pro mnoho druhů živočichů jako jsou včely, motýly a ptactvo. V průměru je jejich zastoupení a rozmanitost na organických farmách o 50 % větší a vyskytuje se na nich okolo 75 % více včel (6).

Ochrana zdraví – farmářů i nás

Toxické látky používané při pěstování a zpracování konvenční bavlny mají zničující vliv na zdraví farmářů a zaměstnanců. Chemikálie se dostávají na kůži a vdechováním do těla. Podle WHO zemře v důsledku používání pesticidů každoročně 20 000 lidí (7). Kromě toho znečišťují pitnou vodu místním obyvatelům.

Chemická produkce bavlny však nemá negativní vliv na zdraví jen na druhé straně světa, ale i na to naše. Samotné plodiny bavlny totiž absorbují více než 16 % celosvětově použitých pesticidů, které se společně s toxickými látkami z bělidel a barev postupně uvolňují a pokožkou se dostávají do našeho těla (8).

Organické certifikace hlídají, aby celý proces od pěstování, přes zpracování až po konečné úpravy v podobně barvení byl co nejšetrnější k přírodě i k nám. Volbou organické bavlny tak podpoříme zdravé prostředí pro ty, kteří ji pro nás zpracovávají a jsme ohleduplní i k našemu zdraví.

Férová mzda a pracovní podmínky

Nízká cena konvenčně vyrobeného bavlněného textilu je často vykoupena otřesnými podmínkami pro zaměstnance. Farmáři pracují s velmi nízkou marží, někdy nepokryjí ani své náklady a dostanou se tak do cyklu dluhů. Zaměstnancům chybí ochranné pomůcky, jsou nuceni pracovat v nehygienickém prostředí, neúnosný počet pracovních hodin a výjimkou není ani dětská práce (9).

Certifikační orgány proto kontrolují, aby při zpracování byly dodržovány etické standardy, k zaměstnancům bylo přistupováno férově, měli zajištěno bezpečné pracovní prostředí, pracovali přiměřený počet hodin a dostávali férovou mzdu (vyšší než je minimální). Tím, že zvolíme certifikovanou organickou bavlnu tak podpoříme, aby měli lidé na druhém konci světa zdravější a bezpečnější život (10).

Certifikace

Stává se však, že je označení „organická bavlna“ zneužíváno a produkt obsahuje pouze nepatrné procento organické bavlny a zbytek je již bavlna konvenční. Jak mít tedy jistotu, že celý proces výroby produktu byl v souladu s udržitelností a je pro nás skutečně zdravotně nezávadný? Sledujte certifikace! Celý proces certifikační orgány kontrolují za vás a ulehčí vám výběr.

GOTS (Global Organic Textile Standard) je momentálně celosvětově nejuznávanější certifikace, která hlídá, aby po celý proces výroby produktu, tedy nejen pěstování samotné, ale i další zpracování po konečné úpravy a balení, byly dodržovány vysoké ekologické i etické standardy (10).

OCS (Organic Content Standard Certification) zaručuje, že při výrobě produktu byly dodrženy veškeré organické standardy a produkt opravdu obsahuje určité minimální množství organicky vypěstovaného materiálu (11).

Certifikace GOTS a OCS jsou jedny z nejuznávanějších. Existuje však mnoho dalších certifikací, které se liší svým zaměřením (například Fair Wear, která kontroluje poskytování bezpečného pracovního prostředí a spravedlivé mzdy pro zaměstnance) nebo náročností požadavků na výrobní proces. Důležité je proto vždy prostudovat, co konkrétní certifikace zaručuje a nakolik je spolehlivá. 

Proč tedy volit raději organickou bavlnu? Nejenom, že můžeme mít dobrý pocit, že jsme zbytečně nezvýšili svou ekologickou stopu na planetě, ale také je to způsob, jak být ohleduplnější k ostatním lidem a i k sobě.

S organickou bavlnou budete mít skutečně čistý pocit - na těle i na duši 💚

Zdroje: 
(1) Ethical Consumer. Dostupné online.
(2) About Organic Cotton. Environmental benefits. Dostupné online.
(3) Andrea Bischof and Stefanie Kägi. How to go organic: Organic cotton sourcing guide. Helvetas Swiss Intercooperation
(4) Textile Exchange: Quick Guide to Organic Cotton. Dostupné online.
(5) Textile Exchange: Transition Cotton Challenge. Dostupné online.
(6) Soil Association. Why organic. Dostupné online.
(7) United Nations University. Monsanto’s Cotton Strategy Wears Thin. Dostupné online.
(8) Stanley/Stella – Our Commitment for a more sustainable world 
(9) Sustain Your Style. Most of our clothes are made in places where workers’ rights are nonexistent. Dostupné online.
(10) GOTS
(11) OCS

3 3 minuty čtení.
×