Naše udržitelná výroba

Naše planeta, životní prostředí a zdraví lidí nám v MERCHYOU není lhostejné. Jsme si vědomi dopadu, který může naše výroba mít. Proto se neustále snažíme zlepšovat naše výrobní procesy a být co nejvíce ohleduplní k našemu okolí. Nahlédněte s námi do výroby a zjistěte, jaké udržitelné kroky k tomu podnikáme.

Aby byl textilní produkt skutečně udržitelný, musí být šetrná i každá část jeho výrobního procesu, tedy od pěstování, zpracování až po finální úpravy jako je potisk či balení. Textil se sice může pyšnit tím, že je z organické bavlny, ale pokud v  dalších krocích jeho výroby není brán ohled na udržitelné principy, například pokud je potištěn toxickými barvami, tak ztrácí svou původní hodnotu i jedinečné přínosy daného materiálu.

Proto v MERCHYOU nabízíme jako jediná GOTS certifikovaná textilní tiskárna v Česku a na Slovensku ekologický GOTS certifikovaný potisk. Nejen textil a barvy, ale také veškeré naše výrobní procesy jsou v souladu s nejvyššími ekologickými a etickými standardy. Společně s certifikovaným textilem tak můžete u nás získat celý GOTS certifikovaný produkt.

Záleží nám na naší planetě, okolí a zdraví lidí, a jsme si vědomi, jaký dopad může mít nezodpovědný přístup firem. Proto usilujeme o to, aby naše činnost byla co nejšetrnější. Společně nahlédneme do zákulisí naší výroby a představíme si, jaké kroky k tomu podnikáme.

Šetrnější výrobní procesy

Zavedli jsme interní program na ochranu životního prostředí, abychom mohli analyzovat a následně snižovat dopad vlastních činností na životní prostředí. V souladu s mezinárodními normami a předpisy realizujeme analýzu životního cyklu našich výrobků. Tento postup nám umožňuje vyhodnotit jejich účinky na životní prostředí v každé fázi jejich životního cyklu a přijímat na základě toho opatření ve výrobě.

Optimalizujeme naši výrobu organizačními opatřeními tak, abychom zajistili efektivitu výroby a snížili spotřebu energie, vody a surovin, snížili tvorbu odpadů z procesu výroby a nevýrobních procesů, ale i emise ve výrobním procesu.

Zdroje jsou vzácné a je třeba s nimi zacházet šetrně. Proto nás těší, že se nám při GOTS potisku daří spotřebovávat o 70 % méně vody. Stejně tak nám záleží na tom, aby naši výrobu neopouštěla znečištěná. Proto vodu před vypuštěním do odpadu dvoufázově sedimentačně filtrujeme, a díky tomu se dál do kanalizace nedostanou žádné škodlivé částice.

Uvědomujeme si, že veškerý použitý materiál na potisk, který se stane součástí textilu, bude také blízko pokožky a může mít zásadní vliv na zdraví. Proto používáme GOTS certifikované barvy, které neobsahují žádné těžké kovy, ftaláty a jiné škodlivé chemikálie. Při samotném potisku pak používáme speciální GOTS certifikované lepidlo, které je na šetrnější vodní bázi.

Záleží nám na tom, abychom zbytečně nevytvářeli velké množství odpadu, a proto se snažíme co nejvíce využít hodnotu materiálů, se kterými ve výrobě pracujeme. Pomocné čistící tkaniny pereme a poté opakovaně používáme. A když už textil neumíme využít u nás, předáváme ho specializované firmě k výrobě izolačních materiálů. Recyklování odpadu je pro nás samozřejmostí.

Při finalizaci produktu a jeho přípravě na přepravu k zákazníkovi používáme takové obaly, aby byla zajištěna ochrana produktu a současně byly použity obaly recyklovatelné, rozložitelné a opakovaně použitelné a bez obsahu nebezpečných látek.

Na přepravu finálního produktu využíváme služby takových dopravců, kteří během přepravy zajišťují ochranu produktu tak, aby byla zachována jeho kvalita a jejich vozidla dodržovala všechny standardy pro ochranu životního prostředí, zejména pro emise CO2.

Péče o naše zaměstnance

Naši zaměstnanci jsou pro nás velmi důležití a ceníme si jejich talentů i úsilí, které vkládají do své práce a každého kusu textilu. Zajišťujeme pro ně bezpečné a etické pracovní podmínky a jejich práce je ohodnocena férovou a důstojnou mzdou. Rádi byste je poznali blíže? Sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu, kde se o našem týmu můžete dozvědět více.

Naši výrobu pravidelně kontroluje organizace Soil Association - nezávislý certifikační orgán, který zaručuje, že vyrábíme v souladu se všemi GOTS standardy. Díky tomu, že veškeré kroky naší činnosti volíme vědomě a zodpovědně, chráníme životní prostředí, zdraví našich zaměstnanců, a nakonec i vás, našich klientů.
Platnost našeho certifikátu si můžete kdykoliv ověřit v databáze na global-standard.org.

V  MERCHYOU se snažíme neustále zlepšovat a vymýšlet nová řešení, jak být více šetrnější. Již chystáme další skvělé vychytávky, o kterých vás budeme v blízké době informovat. Věříme, že tak přispíváme k tvorbě udržitelnější budoucnosti.

Přidejte se k nám volbou udržitelných produktů a buďte společně s námi součástí změny i vy! 💚 

3 3 minuty čtení.
×