GOTS verzia 6.0

V oblasti udržateľnosti je neustále čo zlepšovať. A preto tiež GOTS, jedna z najvýznamnejších certifikácií v oblasti udržateľného textilu, prešla 1. marca na úroveň 6.0. Nová verzia zahŕňa sprísnenie existujúcich nárokov aj úplne nové požiadavky na ekologické a etické aspekty textilnej výroby. V článku si predstavíme, aké sú základné GOTS kritériá a čo nové priniesla verzia aj u nás.

GOTS, čiže Global Organic Textile Standard, je celosvetovo uznávanou a v súčasnosti najprísnejšou certifikáciou pre textílie vyrobené z organického materiálu. GOTS stráži a zaručuje vysoké ekologické a sociálne štandardy, a to v celom procese od pestovania, spracovania až po finalizáciu produktu. Zároveň usiluje o transparentnosť vo všetkých štádiách výrobného procesu. 

Subjekty s GOTS certifikáciou sú nielen pravidelne kontrolované. Aby mohli zostať certifikované, musia držať krok so stále sa sprísňujúcimi nárokmi na trvalo udržateľné postupy vo výrobe. Rovnako aj my v MERCHYOU musíme neustále zlepšovať naše výrobné procesy, a prispôsobovať sa rastúcim nárokom na udržateľnosť. Vďaka tomu všetkému je GOTS hodnoverným ukazovateľom vysokej kvality, a predovšetkým šetrnosti k prírode aj ľuďom.

ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ GOTS

Všeobecné požiadavky GOTS sa týkajú predovšetkým obsahu certifikovaných organických vlákien, a ďalej zákazu v celom procese výroby používať akokoľvek toxické či škodlivé chemikálie. Kritériá zahŕňajú dodržiavanie šetrných postupov vo výrobe, najmä zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi alebo odpadom. Neoddeliteľnou súčasťou štandardu sú aj nároky na pracovné podmienky, ohodnotenie, prístup k zamestnancom a ďalšie sociálne aspekty. Konkrétnejšie medzi základné požiadavky GOTS patria: 

Podiel organických vlákien 

Štandard rozlišuje dva stupne, ktoré sa líšia minimálnym podielom organického materiálu. 

Ak je textil vyrobený z minimálne 95 % organických vlákien (zvyšných 5 % či menej môžu byť anorganické prírodné alebo syntetické vlákna), na štítku je označený ako "Organic" (organický, bio materiál). 

V prípade, že je výrobok vyrobený z minimálne 70 % organických vlákien (zvyšných 30 % a menej môžu byť anorganické látky, ale nie viac ako 10 % syntetických), nájdeme na štítku označenie „Made with x % organic“ (vyrobené z x % organického materiálu). 

Ceduľka GOTS okrem danej triedy certifikácie musí uvádzať referenciu na certifikačný orgán, a predovšetkým číslo licencie konkrétneho výrobcu, ktorého platnosť si môžeme ako zákazník overiť na stránkach GOTS


Zdroj: www.global-standard.org 

Zakázané látky 

Všetky chemikálie použité ako pri pestovaní, tak pri spracovaní, musia byť otestované na toxicitu. Textil musí byť biologicky rozložiteľný

Je zakázané používať nebezpečné látky, ako napríklad:

• Ťažké a toxické kovy 
• Rozpúšťadlá 
• GMO (geneticky modifikované organizmy) 
• Formaldehydy 
• A ďalšie karcinogénne a syntetické látky (viac tu

Používané môžu byť bielidlá iba na báze kyslíka. Pri mokrej výrobe musí výrobca viesť podrobné záznamy o užívaní všetkých chemických látok. V našej výrobe preto nenájdete žiadne výrobné pomocné materiály s týmito nebezpečnými látkami. Všetky lepidlá, obalové materiály, farby a mnoho ďalšieho je v súlade s GOTS požiadavkami. 

Šetrné kroky vo výrobe 

Okrem zakázaných chemikálií musia byť vo výrobe dodržiavané štandardy ochrany životného prostredia. Je nutné sledovať dáta o spotrebe energie, vody a vyprodukovanom odpade. Výrobcovia by mali spotrebu zdrojov aj odpad cielene riadiť a usilovať sa o ich znižovanie. Odpadová voda musí pred opustením výroby prejsť čistiarňou odpadových vôd. 

Procesy spracovania organických vlákien musia byť vo výrobe oddelené od konvenčných, a to predovšetkým preto, že organické vlákna nesmú byť v žiadnej fáze výroby kontaminované zakázanými látkami. Produkty sa tiež testujú na prípadné stopy nežiaducich látok spôsobené nevyhnutným znečistením a je strážená ich limitná miera. Obalový materiál musí byť z recyklovaných zdrojov a nesmie obsahovať niektoré nebezpečné látky, napríklad PVC. 

Výrobcovia sú povinní sledovať a podrobne zaznamenávať všetko dianie vo všetkých častiach výrobného procesu. Medzi tieto informácie patrí napríklad: povaha surového materiálu, všetky kroky a metódy spracovania alebo zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi a ich stav pri opúšťaní výroby. 

Všetky tieto šetrné kroky robíme aj v MERCHYOU. Sledujeme a vedieme si záznamy o našej spotrebe, a zároveň neustále inovujeme a hľadáme nové riešenia, aby sme ju znižovali. Dodržiavame všetky procesné kritériá. Naše obaly sú recyklované a rozložiteľné, vodu pred vypustením do odpadu dvojfázovo filtrujeme, znovu používame niektoré pomocné materiály (napr. čistiace tkaniny), recyklujeme odpad a mnoho ďalšieho. 

Sociálne kritériá 

Medzi základné sociálne a etické požiadavky pre udelenie GOTS certifikácie patria: 

• Zákaz detskej práce 
• Sloboda zamestnania 
• Sloboda kolektívneho vyjednávania 
• Bezpečnosť a čistota na pracovisku 
• Zákaz hrubého a neľudského zaobchádzania alebo diskriminácie 
• Primeraná pracovná doba 
• Férové ohodnotenie (napríklad práca nadčas je ohodnotená vyššou sadzbou) 

Podobne ako u šetrných výrobných krokov, musia mať výrobcovia v celom dodávateľskom reťazci, teda aj my, zavedenú politiku sociálnej zodpovednosti, ktorá zaistí naplnenie spomínaných kritérií. GOTS vyžaduje aj etické podnikateľské správanie. V MERCHYOU nám záleží na našich zamestnancoch, a preto je pre nás dodržiavanie GOTS sociálnych požiadaviek samozrejmosťou. 

NOVÉ POŽIADAVKY GOTS 6.0 

Kritériá a požiadavky na udelenie GOTS certifikácie sa však postupne sprísňujú. Od 1. marca 2021 začal platiť nový štandard GOTS - verzia 6.0. Základné kritériá ako je obsah organických vlákien, zákaz nebezpečných chemikálií, či sociálne štandardy zostávajú v základe nemenné. Niektoré z jednotlivých aspektov sa však sprísňujú, či sú stanovené nové, viac šetrné metódy a postupy pri výrobe a spracovaní organického textilu, vrátane potlače u nás v MERCHYOU. 

• Po novom začali byť povinné požiadavky na kvalitu produktu. Vyžadované sú technické parametre stálofarebnosti a zachovania rozmerov či tvaru textilu. 
• Verzia 6.0 zahŕňa nový testovací protokol pre skríning bavlny, ktorý kontroluje, či textil neobsahuje GMO. 
• Sprísnili sa požiadavky na predchádzanie uvoľňovaniu syntetických vlákien u ponožiek, legín a športového oblečenia. 
• Nové kritériá sú ustanovené tiež pre textil prichádzajúci do styku s potravinami, napríklad pre oblečenie využívané v gastronómii. 

Rozšírili sa požiadavky v sociálnej oblasti. Výrobcovia s GOTS certifikáciou teraz musia vypočítavať rozdiel medzi skutočne vyplácanou mzdou a mzdou zaisťujúcou životné minimum. Pribudli tiež nové pokyny k etickým postupom v obchodnom rokovaní. 

Nová verzia 6.0 bola zostavená na základe konzultácií s odborníkmi, textilnými výrobcami aj zákazníkmi. Podnecuje výrobcov a ďalších spracovateľov textilu, vrátane nás, byť opäť o niečo viac udržateľnejšími. Prechodné obdobie na prispôsobenie sa novým požiadavkám je stanovené na 1 rok. Všetky kritériá novej úrovne GOTS a ďalšie podrobnejšie informácie nájdete tu

Ako jediná textilná tlačiareň na Slovensku a v Česku ponúkame GOTS certifikovanú potlač. Aj u nás implementujeme sprísnené štandardy, aby sme naďalej držali krok s aktuálnymi zlepšeniami a boli čo najudržateľnejší. V MERCHYOU totiž veríme, že v oblasti udržateľnosti je neustále čo zlepšovať! 

Zaujíma vás, aké ďalšie udržateľné kroky v MERCHYOU podnikáme?
Pozrite sa na náš článok Udržateľnosti v našej výrobe

Vďaka GOTS certifikácii môžeme ľahšie rozpoznať a voliť produkty, ktoré boli vyrobené s oveľa nižšou ekologickou stopou a zároveň sú šetrnejšie k nášmu zdraviu.  

Vyberajme textil zodpovednejšie ♥ 

Zdroje:  
• GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS) VERSION 6.0 
• PRESS RELEASE GOTS VERSION 6.0 RELEASED 
• How to Identify GOTS Goods 

4 4 minúty čítania.

Ďalšie články

Poznáte pôvod materiálu? 3. diel: LYOCELL

Poznáte pôvod materiálu? 3. diel: LYOCELL

V treťom diele série článkov o vzniku textilných materiálov sa pozrieme na Lyocellové vlákno. S týmto novodobým materiálom na prírodnej báze sa môžeme stretnúť čoraz častejšie. Lyocell býva radený medzi udržateľné vlákna novej generácie, a to hlavne vďaka šetrnejšej výrobe a schopnosti uzatvárať cyklus zdrojov. Z akých surovín pochádza a ako vyzerá proces jeho vzniku? Poďme sa na to spoločne pozrieť!

čítať viac
Udržateľný detský merch

Udržateľný detský merch

V našom katalógu nájdete produkty všetkých druhov, typov aj rozmerov. Od tričiek cez bundy až po čiapky či batohy. Okrem dámskeho, pánskeho, alebo unisex textilu, ponúkame tiež oblečenie pre deti. Prešli sme za vás náš katalóg a pripravili pár tipov na detské udržateľné oblečenie pre tých najmenších, ale aj väčších školákov!

čítať viac
Pripojte sa s nami k Fashion Revolution!

Pripojte sa s nami k Fashion Revolution!

MERCHYOU od samého začiatku vyrába merch ekologicky a eticky, s ohľadom na ľudí a našu planétu. Preto sa každý rok zúčastňujeme týždňa Fashion Revolution. Pridajte sa k nám a zistite, kto vyrába váš merch v MERCHYOU! 

čítať viac
Hybridná potlač

Hybridná potlač

Nároky kladené na farebnosť textilných potlačí sa neustále zvyšujú. Najnovšie technológie s týmto počítajú a prinášajú nové spôsoby tlače, ktoré zabezpečia ten najlepší možný výsledok.
A práve takou je aj hybridná potlač: budúcnosť mnohofarebnej veľkoobjemovej potlače textilu!

čítať viac
GOTS verzia 6.0

GOTS verzia 6.0

V oblasti udržateľnosti je neustále čo zlepšovať. A preto tiež GOTS, jedna z najvýznamnejších certifikácií v oblasti udržateľného textilu, prešla 1. marca na úroveň 6.0. Nová verzia zahŕňa sprísnenie existujúcich nárokov aj úplne nové požiadavky na ekologické a etické aspekty textilnej výroby. V článku si predstavíme, aké sú základné GOTS kritériá a čo nové priniesla verzia aj u nás.

čítať viac
Poznáte pôvod materiálu? 2. diel: RECYKLOVANÝ POLYESTER

Poznáte pôvod materiálu? 2. diel: RECYKLOVANÝ POLYESTER

V druhom diele série článkov o vzniku textilných materiálov sa zameriame na recyklovaný polyester. Polyester ako umelé vlákno začalo byť už v minulom storočí hojne používaným materiálom. Hoci v sebe nesie určité výhody oproti prírodným materiálom, skrýva aj veľa nevýhod, a to najmä z pohľadu udržateľnosti. Oblečenia z polyesterových vlákien je dnes všade veľa, a práve možnosť ich recyklácie a znovupoužitie je dôležitou súčasťou zmeny textilného priemyslu.

čítať viac
Naša udržateľná výroba

Naša udržateľná výroba

Naša planéta, životné prostredie a zdravie ľudí nám v MERCHYOU nie je ľahostajné. Sme si vedomí dopadu, ktorý môže naša výroba mať. Preto sa neustále snažíme zlepšovať naše výrobné procesy a byť čo najviac ohľaduplní k nášmu okoliu. Nahliadnite s nami do výroby a zistite, aké udržateľné kroky k tomu podnikáme.

čítať viac
Poznáte pôvod materiálu? 1. diel: BAVLNA

Poznáte pôvod materiálu? 1. diel: BAVLNA

Zaujíma vás, ako vznikajú textilné materiály? Pripravili sme pre vás sériu článkov, kde si jednotlivé druhy postupne predstavíme. Prvý diel je venovaný jednému z najdôležitejších prírodných zdrojov textilných materiálov - bavlne. Bavlna so sebou prináša nespočetné množstvo výhod, ale aj určité nástrahy z pohľadu udržateľnosti výroby. Ak je s ňou však zaobchádzané správne, môže byť v mnohých ohľadoch veľmi hodnotným a nenahraditeľným materiálom.

čítať viac
Udržateľné doplnky v našej ponuke

Udržateľné doplnky v našej ponuke

Často vám predstavujeme udržateľný textil ako sú tričká, mikiny, tepláky apod. Tentoraz sme si pre vás pripravili tipy na zaujímavé doplnkové produkty. Prezrite si ich a nájdite inšpiráciu, aké udržateľné doplnky môžete nájsť v našej ponuke, a na čo ďalšie je možné tlačiť či vyšívať. 

čítať viac
×