GOTS report 2022

Přinášíme vám opět výběr novinek a zajímavostí z výroční zprávy GOTS za rok 2022. Dozvíte se například, ve kterých státech je největší počet subjektů s certifikátem GOTS, na jakých projektech GOTS za rok 2022 pracovalo a mnoho dalšího.

Výroční zpráva GOTS (Global Organic Textile Standard) mimo jiné informuje o:

Celkem 13549 certifikovaných firem
Oproti roku 2021 narostl počet certifikovaných zařízení o 10 %

GOTS schválilo 6 nových certifikačních orgánů – Celkový počet tak narostl na 24, aby byla uspokojena rostoucí poptávka po certifikaci GOTS (9 z nich má povolení schvalovat chemické vstupy).

*Nezávislé certifikační orgány zaručují důvěryhodnost standardu pomocí důkladných auditů, které posuzují výrobní procesy a postupy certifikované společnosti a ověřují, že skutečně splňuje přísná kritéria GOTS.

Vytváření pracovních míst pro znevýhodněné – Program GOTS ve spolupráci s řadou organizací vytváří pracovní příležitosti pro fyzicky postižené osoby. Díky školení a spolupráci nabízené tímto projektem získalo zaměstnání 57 osob s postižením.

GOTS se zapojilo do projektu Cotton Integrity Initiative (Iniciativa pro integritu bavlny) – Inovativní projekt má za cíl posílit integritu v hodnotovém řetězci organické bavlny a demonstrovat potenciál dálkového satelitního monitorování pěstování bavlníku.

*Pilotní projekt z roku 2021 ukázal, že umělá inteligence (AI) dokáže přesně rozlišit pole bavlníku od jiných plodin pouze pomocí satelitních snímků a dat z čidel. Aktuální projekt si klade za cíl dál vyškolit AI, aby používala satelitní data také k určení, zda je bavlna pěstována organicky. Schopnost dálkového monitorování pěstování bavlníku by tak mohla odrazovat potenciální podvodníky. GOTS by tato inovace mohla také napomoci identifikovat rizika pro pěstování organické bavlny (například blízkost polí s geneticky modifikovanými plodinami). Ve spojení s daty z farem by projekt mohl přinášet i reálné odhady výnosů a tím i aktuální množství dostupné organické bavlny.

Podpora malých provozovatelů – Administrativní požadavky a poplatky spojené s certifikací GOTS mohou být pro menší subjekty velkou zátěží. Iniciativa má za cíl tento problém řešit a snížit bariéry certifikace GOTS pro malé provozovatele v nízkorizikových zemích.

Zvýšení produkce organické bavlny v Mexiku – Partnerství se zaměřuje na zvýšení plochy pro pěstování organické bavlny v Mexiku a podporu spravedlivějšího průmyslu pro pěstitele.

*Podle nedávných výzkumů byla bavlna poprvé domestikována před nejméně 4 000 až 5 000 lety v oblasti Mexika, Guatemaly a Karibiku. Po mnoho let bylo severní Mexiko důležitým globálním centrem produkce bavlny, ale kvůli globalizaci, problémům se škůdci a rostoucím cenám začala produkce v 70. letech klesat. Až zavedení produkce GMO (geneticky modifikovaná plodina) v roce 1996 průmysl oživilo. Později se však ukázalo, že pěstování geneticky modifikované bavlny ohrožuje životní prostředí, lidské zdraví a je vysoce nebezpečné pro místní biodiverzitu. Od roku 2019 nepovoluje mexická vláda pěstování GM bavlny, což mělo za následek pokles produkce a nedostatek semen. To je výzvou pro farmáře, ale také příležitostí pro transformaci průmyslu. GOTS spustilo v Chihuahua ve spolupráci s místní organizací odvážnou iniciativu, která má dokázat, že je zde možné začít s alternativními přístupy k pěstování bavlny a vytvořit dodavatelské řetězce, které umožní farmářům přístup k lepším cenám a dlouhodobým obchodním vztahům.

Roste povědomí o GOTS
Mediální pokrytí v tisku, online médiích i na sociálních sítích vzrostlo o 49 %.

Nová verze GOTS 7.0
(platí od března 2023)

  • Zaveden nový postup pro vývoj verze 7.0, který posiluje transparentnost a zapojení všech zúčastněných stran. Během revize byly všechny návrhy standardu zveřejněny na webových stránkách GOTS a dvě otevřená období pro veřejné komentáře vyústila ve více než 650 jednotlivých připomínek.
  • GOTS 7.0 nyní umožňuje použití recyklovaných organických vláken jako dalších materiálů. Klíčové požadavky, jako je certifikovaný obsah organických vláken, obecný zákaz toxických a škodlivých chemikálií, omezení konvenční bavlny a nově vyprodukovaného polyesteru i sociální požadavky, jsou zachovány. Více si můžete přečíst v našem článku GOTS verze 7.0.


GOTS doporučilo Americké ministerstvo zahraničních věcí a Mezinárodní obchodní centrum (ITC).


GOTS a Organic Cotton Accelerator (OCA) spolupracují na podpoře produkce ekologické bavlny.

Díky trvalé poptávce po certifikaci si stále více společností uvědomuje důležitost certifikace GOTS. Z průzkumů za rok 2022 vyplývá:

  • 60 % respondentů uvedlo, že certifikát GOTS jim v roce 2022 pomohl zvýšit podnikatelské příležitosti.
  • 90 % respondentů uvedlo, že výrobky GOTS tvořily kolem 90 % jejich prodeje organických produktů.

GOTS certifikované provozy se rozšířily do 84 zemí po celém světě – to představuje nárůst o 5 % oproti roku 2021. 10 zemí s největším počtem GOTS certifikovaných zařízení:


Zdroj: GOTS annual report

Ochranné prvky – Oddělení ochrany GOTS monitoruje neoprávněné nebo klamné použití registrované ochranné známky GOTS a jiných nároků nebo reklamních materiálů souvisejících s GOTS. Odborný tým vzdělává značky a prodejce o správných požadavcích na označování.

  • GOTS oslavilo 20 let od založení kampaní proti falešnému označování ekologických výrobků – kampaň oslovila více 5 milionů spotřebitelů.
  • Za rok 2022 obdrželo GOTS 212 stížností, které následně vedly buď k certifikaci prodejce, přijetí správné dokumentace GOTS, odstranění nebo opravě seznamu produktů, úplnému odstranění všech zmínek, log a značek GOTS nebo právním krokům.

Těší nás, že povědomí o GOTS a podíl GOTS certifikovaných provozů stoupá! Výběrem GOTS textilu a potisku k tomu přispíváte i vy. Děkujeme! 💚

Celou zprávu si můžete anglicky přečíst zde

4 4 minuty čtení.
×