Organické září

Je tu září a s ním i kampaň Organic September! Přidejte se s námi k organickému září volbou certifikovaných a organicky vypěstovaných produktů a buďte ohleduplnější k naší planetě i svému zdraví.

Co je Organic September?

Organic September neboli „Organické září“ rozšiřuje povědomí o přínosech organického farmaření. Cílem kampaně je podporovat nárůst podílu organicky vypěstovaných surovin, a tím zlepšovat biodiversitu přírody, bojovat proti klimatické změně, zajišťovat a hlídat důstojné životní podmínky pro zvířata a omezovat využívání pesticidů.

Kampaň zaštiťuje Soil Association, která mimo jiné poskytuje akreditované certifikace udržitelnosti. Pro oblast módy a textilií slouží jako certifikační orgán standardu GOTS (Global Organic Textile Standard) a je GOTS certifikačním orgánem pro MERCHYOU.

GOTS certifikát zaručuje, že produkt byl v celém procesu jeho výroby – tedy od pěstování, zpracování, barvení a až po konečné úpravy, jako třeba potisk – vyroben s maximální šetrností vůči přírodě i lidskému zdraví. Nejen samotný produkt, ale i ostatní dopady produkce musí být v souladu s ekologickými a etickými standardy. Díky GOTS certifikátu můžete snadno rozeznat produkt, u kterého si můžete být jisti, že je zdraví bezpečný, jeho výroba zbytečně nezatížila přírodní zdroje a lidé, kteří se na jeho výrobě podíleli, měli důstojné a férové pracovní podmínky.

„Nature has the answer“

Hlavní myšlenkou a poselstvím kampaně Organic September je, že „příroda má odpověď, “ a tou odpovědí je organický přístup. Lepší pro divokou přírodu, půdu i hospodářská zvířata. „To je to, co by si planeta vybrala.“

Proč organic?

Organické farmářské přístupy jsou oproti konvenčním postupům výrazně šetrnější k planetě a jejím zdrojům, jako je půda, voda či vzduch. Při organickém pěstování se nepoužívají toxické pesticidy a jiné nebezpečné chemikálie. Na obdělávané půdě zároveň nesmí být použity chemické látky ani po poslední 2 roky. Díky organickému pěstování je půda zdravější, vyživená a zachovává si tak i nadále svou plodnost.

Organické farmaření je ohleduplné i ke vzdálenější okolní přírodě a životu. Při konvenčních postupech se chemikálie snadno dostávají do spodních vod, řek, do vzduchu, a mají katastrofální dopady na rostliny i živočichy. Organické farmy naopak vytvářejí domov pro nespočet zvířat, jako jsou včely, ptáci nebo motýly. Jejich zastoupení je zde v průměru o polovinu hojnější.

Samotný produkt organicky vypěstovaný a šetrně zpracovaný představuje pro lidi kvalitu a bezpečí. Ať už pro samotné farmáře a zaměstnance, tak i nás, kteří organickou bavlnu nosíme každý den na naší pokožce nebo jíme organicky vypěstované potraviny. Díky organickým produktům se jednoduše cítíme lépe, a představují proto důležitou součást kvality našich životů.

Přidejte se!

V našem online katalogu filtrujte produkty certifikované GOTS či organic. Díky vaší volbě GOTS certifikovaného textilu z organické bavlny pomáháte rozšiřovat udržitelné farmářské a výrobní postupy. Přechod na ekologické zemědělství může dokonce napomoci zpomalovat globální oteplování. Podporujme proto farmáře, výrobce a organizace, které se rozhodli jít organickou cestou. Zajímejme se, co udržitelné certifikace zaručují a hledejme společně šetrnější řešení. Skrze naše každodenní zodpovědné rozhodování a jednání můžeme ochraňovat přírodní zdroje, zvířata a zdraví naše i druhých.

Naše září bude rozhodně organic! A co to vaše? 😊

Více o Organic September
 

TIP na závěr: V září se můžete také od 6. do 10. těšit na Zero Waste Week (Týden bez odpadu). Od 18. do 26. na The Great Big Green Week (Velký Zelený Týden) a 26. na World Rivers Day (Světový Den Řek).

Zdroje: 
Organic September - Take action
Organic September - Why organic
Soil Association - Certification

3 3 minuty čtení.
×