Zajímavosti z reportu udržitelnosti Stanley/Stella

Připravili jsem pro vás přehled zajímavostí z reportu udržitelnosti '22 od značky Stanley/Stella. Zjistěte, co vše dělají pro to, abyste si mohli být jisti, že výroba textilu od Stanley/Stella je skutečně šetrná k přírodě, etická vůči pracovníkům a produkty jsou bezpečné pro zdraví vašich zákazníků či zaměstnanců.

Udržitelnýný přístup Stanley/Stella 

Stanley/Stella dbá na ochranu přírody a jejich zdrojů, jako je půda, voda, vzduch nebo biologická rozmanitost. Odpovědnou volbou materiálů, výroby a distribuce usiluje o snižování CO2 a přispívá ke globální uhlíkové neutralitě. Stanley/Stella ve výrobě minimalizuje odpad z textilu i obalů a směřuje k cirkulárnímu systému práce s materiály. 

Stanley/Stella respektuje lidská práva poskytováním bezpečných a důstojných pracovních podmínek. Díky rovným příležitostem pro všechny, férovým odměnám a vzdělávání přispívá k hospodářskému a sociálnímu rozvoji místních komunit. 

Principy udržitelnosti jsou hlídány v celém dodavatelském řetězci Stanley/Stella. Jednotlivé kroky dodržování lidských práv a ochrany životního prostředí jsou transparentní a sledovatelné. Environmentální výzvy se však stále vyvíjí, a proto Stanley/Stella rozvíjí svou udržitelnost skrze inovace, otevřenou komunikaci a spolupráci se všemi zúčastněnými stranami v odvětví.

Výběr materiálů

Výběr vláken je základem pro kvalitu a udržitelnost oblečení. Stanley/Stella používá pro své kolekce 100 % organickou bavlnu s GOTS certifikací, která je vypěstována bez GMO (geneticky modifikovaných organismů) a jiných chemických pesticidů a hnojiv.  

Až do roku 2021 odebírala Stanley/Stella organickou bavlnu pouze z Indie, nově však rozšířila své dodavatele i do jiných zemí, jako je například Turecko. 

Pěstování organické bavlny má oproti konvenční bavlně mnoho výhod. Do půdy a blízkých zdrojů vody, jako jsou řeky, jezera nebo moře se nedostávají žádné škodlivé chemikálie. Naopak voda využitá pro ekologické zemědělství se může bezpečně vrátit do půdy a dalších vodních zdrojů, aniž by je znehodnotila. Pěstování organické bavlny snižuje o 26 % potenciál k sesuvům půdy, má o 46 % nižší dopady na globální oteplování, o 70 % méně překyseluje půdu a spotřeba vody je nižší o 91 % než je tomu u konvenčního pěstování bavlny.

Od roku 2017 používá Stanley/Stella ve své nabídce také recyklovanou bavlnu a díky opětovnému používání materiálů bez nutnosti barvení se jí daří snižovat spotřebu energie a vody. Prozkoumejte jedinečnou RE-kolekci od Stanley/Stella se styly RE-Creator a RE-Cruiser, které jsou částečně vyrobeny z recyklované organické bavlny.

Od roku 2018 používá Stanley/Stella k zvýšení odolnosti mikin a dalších doplňků recyklovaný polyester vyrobený ze spotřebitelských PET lahví. Po celém světě se za rok dostane do oceánů neuvěřitelných 9,5 milionu tun plastu, nejčastěji na jedno použití, a proto je recyklace jednou z cest, jak plastový odpad znovu přetvořit na hodnotný materiál a současně snížit spotřebu energií ve výrobních procesech.  

K výrobě bund Stanley/Stella je potřeba 38 až 80 plastových lahví o objemu 550 ml, které pocházejí zejména z Číny a skončily by jinak na skládce nebo v oceánu.

Uhlíková stopa

Stanley/Stella přebírá odpovědnost za dopady své výroby a snaží se minimalizovat jakékoliv negativní vlivy na životní prostředí, jako jsou například emise CO2 a spotřeba vody.

V roce 2022 byly ve spolupráci s externími partnery změřeny uhlíkové emise v celém dodavatelském řetězci Stanley/Stella. Dle standardu GHG Protocol spolu s metodou Bilan Carbone® byly vypočítané veškeré emise uhlíku v každé fázi výroby, tedy od surovin přes výrobu produktu, finální dekorace až po používání produktu zákazníkem a konec jeho životnosti.

Celkové emise CO2 za rok 2021 dosáhly 90 300 ton.
Z toho méně než 1 % připadá na emise z vlastních nebo kontrolovaných zdrojů Stanley/Stella či zahrnuje nepřímé emise z výroby (spotřeba energií). Zbývajících 99 % představují všechny ostatní nepřímé emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci Stanley/Stella.

Stanley/Stella se taktéž snaží v celém svém dodavatelském řetězci minimalizovat množství použité vody a její kontaminaci. Díky ekologickému přístupu k pěstování bavlny není voda na rozdíl od konvenčních postupů znehodnocena nebezpečnými chemikáliemi, čímž je chráněna okolní příroda a její zdroje. Všechny partnerské továrny Stanley/Stella mají své vlastní čistírny odpadních vod v souladu s předpisy, čímž je zajištěno, že odpadní voda je vyčištěna a může být opět vrácena zpět do přírody. 

Partnerské továrny

Aby byly kroky Stanley/Stella co nejvíce transparentní, jsou od roku 2018 zveřejňovaná jména a kontaktní údaje všech výrobních dodavatelů ve Stanley/Stella reportu udržitelnosti.

Za rok 2021 spolupracovala s devíti partnerskými továrnami v Bangladéši a jednou v Číně, které dohromady zaměstnávaly téměř 57 000 pracovníků.

Prostřednictvím úzké spolupráce s partnerskými továrnami a díky každodenní přítomnosti prostředníků od Stanley/Stella je zajištěno, že jsou dodržována veškerá opatření k neustálému zlepšování pracovních podmínek a snižování dopadu na životní prostředí.

Certifikáty a členství

Dodavatelský řetězec Stanley/Stella je certifikován různými nezávislými orgány a standardy, které zaručují jejich závazek k ekologickým postupům a většímu respektu k planetě: 

GOTS (Global Organic Textile Standard) je nejpřísnější světový standard pro výrobu organických vláken. Zaručuje, že v každé fázi výroby jsou dodržována ekologická i sociální kritéria.  

OCS (Organic Content Standard) je mezinárodní standard, který ověřuje přítomnost a množství organického materiálu v konečném produktu Stanley/Stella. 

GRS (Global Recycled Standard) je přední světový standard pro recyklované textilie a zabývá se například ekologickými postupy, sociálními požadavky či chemickým obsahem.  

OEKO - TEX Standard 100 hodnotí škodlivé látky v tkaninách a zaručuje, že produkty od Stanley/Stella jsou zpracovány bez chemických látek, které jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí.  

PETA potvrzuje, že Stanley/Stella neprovádí žádné testy na zvířatech, a tudíž jsou vyrobeny ze 100 % veganských materiálů a 0 % živočišných vláken. 

FWF (Fair Wear Foundation) spolupracuje s oděvními značkami na zlepšení pracovních podmínek v oděvních továrnách. FWF pravidelně provádí audity ve Stanley/Stella partnerských továrnách a hlídá, že jsou zajištěna práva a bezpečnost pracovníků i důstojné ohodnocení. Podívejte se na osm pracovních standardů FWF, které členské značky dodržují.

Podle Fair Wear Brand Performance Check ukazatele, který hodnotí a podává zprávu o naplnění Fair Wear pracovních principů, dosáhla Stanley/Stella za rok 2021 benchmarkingového skóre 85 a umístila se tak opět v nejvyšší kategorii Leader.

Textile Exchange spolupracuje se svými členy na podpoře průmyslové transformace v oblasti vláken, standardů a odpovědných dodavatelských sítí. Stanley/Stella se účastní každoročního průzkumu Material Change Index, který mapuje pokrok směrem k udržitelnějšímu získávání surovin.

Jsme hrdí, že jsme Stanley/Stella Official Dealer a můžeme vám nabídnout kvalitní a udržitelný textil s certifikací GOTS. Podívejte se do našeho katalogu, že naleznete širokou nabídku textilu od Stanley/Stella.

Ve spojení GOTS certifikovaného textilu Stanley/Stella s naším GOTS certifikovaným potiskem i výrobními procesy získáte kompletně certifikovaný GOTS merch, u kterého máte jistotu, že je vyroben ekologicky a eticky. Přečtěte si více o udržitelnosti v naší MERCHYOU výrobě.

Zdroje:
Stanley/Stella: Minimizing our envrionmental footprint
Stanley/Stella: Sustainability Report 2022
Fair Wear: Brand Performance Check - Stanley and Stella S.A.

7 7 minut čtení.
×