Textilní certifikáty

Připravili jsme pro vás přehled udržitelných certifikátů, které mohou být důležitým pomocníkem při výběru textilu. Dozvíte se, jaké nejznámější a nejuznávanější certifikáty můžete nalézt u produktů v naší nabídce. Vysvětlíme si, v čem se od sebe liší a jak se v nich při výběru orientovat.

Pokud chceme zvolit produkt, u kterého si můžeme být jisti, že je bezpečný pro naše zdraví, jeho výroba neměla devastující dopady na přírodu, a byl vyroben v dobrých pracovních podmínkách s férovým ohodnocením pro zaměstnance, můžeme rychle zjistit, že to není vůbec snadné. Než se textil dostane k nám, ujde velmi dlouhou cestu od pěstování, přes zpracování až po finální úpravy. V každé této fázi má na něj vliv nespočet faktorů a stejně tak i samotná jeho výroba ovlivňuje své okolí. 
 
Ohlídat, aby finální výsledek produktu byl skutečně udržitelný, je proto nelehký úkol. Pokud nejste dobrodruh, který je odhodlán se vydat na dalekou cestu a poznat každý detail výroby například jednoho bavlněného trička, nezoufejte. Existují certifikační společnosti, které tuto misi pravidelně podnikají za vás a kontrolují dodržování ekologických a etických výrobních postupů.

Certifikace u produktů nám přibližují způsoby jejich produkce
a můžeme si tak lépe vybírat, co svým nákupem chceme podpořit.

Certifikace jsou však různorodé, a proto je vhodné před výběrem textilu prostudovat, na co se každá z nich zaměřuje a co vše zaručuje. Můžeme je rozdělit do několika kategorií podle jejich zacílení na určitou součást výrobního procesu. Pro zjednodušení si je rozdělíme na těchto 5 aspektů:

organický │recyklovaný │výroba │  lidé   │  zvířata    

• Organický materiál – využívání organicky vypěstovaného materiálu 
• Recyklovaný materiál – využívání materiálů vyrobených recyklací 
• Výroba – šetrné výrobní postupy, minimalizace negativních dopadů na životní prostředí 
• Lidé – etický a férový přístup k zaměstnancům a komunitám 
• Zvířata – nezneužívání zvířat, produkty bez obsahu živočišných složek

Jelikož některé certifikace hlídají pouze jednu z těchto kategorií, nebo naopak všechny, u jednotlivých certifikátů níže naleznete vždy přiřazené odpovídající označení. 
 
Při výběru skutečně udržitelného textilu tedy nesmíme zapomenout, že je důležité jeho šetrnost posuzovat ve všech aspektech výrobního procesu. Pokud je produkt například označen jako organický, znamená to, že byl vypěstován bez škodlivých chemikálií a s ohledem na přírodní zdroje, jako je půda či voda. Dopady následného zpracování materiálu, ani podmínky pro zaměstnance už však nejsou nikterak hlídány, a proto si nemůžeme být jisti, že textil nebyl nabarven toxickými barvivy. A stejně tak u certifikací, které se zaměřují pouze na férovou mzdu pro pracovníky, nevíme jistě nic například o způsobu pěstování a dopadech na naše zdraví i přírodu. 
 
Na začátku je možná potřeba pár minut věnovat k zorientování se mezi jednotlivými certifikacemi, ovšem když si uvědomíme, že jde o naše zdraví, naši společnost i planetu, a stejně tak i naše vědomá rozhodnutí, jaké produkty a způsoby jejich výroby chceme podporovat, tak to skutečně stojí za to 😊

A abychom vám to přeci jen trochu ulehčili, připravili jsme přehled v současné době nejznámějších a nejuznávanějších certifikací, které naleznete i na produktech z naší nabídky:

GOTS - Global Organic Textile Standard 

GOTS je jednou z nejpřísnějších světových certifikací, která hlídá standardy pro zpracování textilu, zejména z organického vlákna. Aby mohli výrobci získat certifikaci GOTS, musí procházet pravidelnou kontrolou nezávislých certifikačních orgánů a splnit požadavky na šetrné a etické postupy v celém výrobním procesu od pěstování, zpracování až po potisk a finalizaci.  
 
Kritéria GOTS u textilu hlídají především podíl organických vláken, šetrné výrobní postupy a zodpovědné zacházení s přírodními zdroji i odpadem. V celém výrobním procesu je zakázáno používat nebezpečné chemikálie, ať už v podobě škodlivých pesticidů při pěstování nebo toxických barev při následném zpracování. GOTS stanovuje požadavky také na bezpečnost pracovního prostředí a spravedlivé ohodnocení pro pracovníky (1).

Na jaře roku 2021 se GOTS posunulo na úroveň 6.0 a opět se tak zpřísnila kritéria pro udělení i zachování certifikátu. Více o základních i nových požadavcích si můžete přečíst v našem článku GOTS verze 6.0.

Standard má dvě úrovně:

 • Textil vyrobený minimálně z 95 % organických vláken (zbylých 5 % a méně mohou být vlákna anorganického původu) je na štítku označen „Organic“ (organický materiál). 
 • Pokud je textil vyrobený minimálně z 70 % organických vláken (zbylých 30 % a méně mohou být vlákna anorganického původu) značí se na štítku jako „Made with x % organic“ (vyrobeno z x % organického materiálu).

Platnost certifikátu si můžete kdykoliv snadno ověřit na stránkách GOTS, kde zadáte číslo licence výrobce (licence number). Na každém štítku musí být kromě označení podílu organických vláken a čísla licence výrobce uveden také certifikační orgán. 

I my v MERCHYOU jsme jako jediná textilní tiskárna v Česku a na Slovensku GOTS certifikovaní. Nabízíme nejen GOTS certifikovaný textil a potisk, ale i veškeré naše výrobní procesy a postupy jsou pravidelně kontrolovány a splňují přísná ekologická i etická kritéria GOTS. Jedině u nás tak můžete získat celý GOTS certifikovaný produkt. Zajímavá vás, jaké konkrétní udržitelné kroky podnikáme v naší výrobě? Podívejte se na článek Naše udržitelná výroba.

Značky z našeho katalogu s GOTS certifikovanými produkty
Stanley/Stella • Malfini • Earth Positive • Russell Pure Organic • Neutral • A&R

OCS - Organic Cotton Standard

 

OCS je mezinárodní certifikát, který se zaměřuje na dodržování ekologických postupů při pěstování organického materiálu. Zaručuje, že materiál, z něhož je produkt vyroben, pochází z certifikovaných ekologických farem a usiluje o to, aby si organický obsah zachoval svou identitu i v dalších fázích výrobního procesu. Splnění požadavků OCS kontrolují nezávislé certifikační orgány (2).

OCS rozlišuje dva druhy certifikace

 • Textil s označením OCS 100 obsahuje 95-100 % organických vláken, které není možné smíchat s konvenčním materiálem stejného typu. 
 • Štítek označen jako OCS Blended značí produkt, který obsahuje 5-95 % organických vláken. Zbytek obsahu může být i konvenční materiál stejného typu.

Značky z našeho katalogu s OCS certifikovanými produkty
Stanley/Stella • Salvage • B&C • Mantis • BabyBugz • Beechfield
 K-UP • Kariban • Kimood  • SOL'S • Stedman • Westford Mill

OEKO-TEX STANDARD 

Standard OEKO-TEX se dělí na dvě normy, a to STANDARD 100 a LEATHER STANDARD (pro kožené zboží). Produkt, který je v souladu s alespoň jednou z norem může být označen jako „MADE IN GREEN“ (vyrobeno zeleně). Toto označení zaručuje, že daný textil byl otestován na škodlivé látky, splnil kritéria bezpečnosti a byl vyroben udržitelnými výrobními postupy, v sociálně odpovědných pracovních podmínkách pro zaměstnance a transparentně (3).

Značky z našeho katalogu s OEKO-TEX certifikovanými produkty 
Stanley/Stella • Earth Positive • Neutral • B&C • Russell Pure Organic • Gildan • Mantis • BabyBugz • Nakedshirt • SOL'S • Larkwood

RCS - Recycled Claim Standard

RCS je mezinárodní certifikace pro produkty z recyklovaného materiálu. Usiluje o zvyšování využívání recyklace u vstupního materiálu a vymezuje definice recyklace, vyžaduje minimalizaci odpadu a zakazuje používání škodlivých chemikálií (4). RCS však podrobněji nekontroluje dopady produkce na životní prostředí ani sociální odpovědnost. 

RCS se podobně jako OCS rozděluje na dvě úrovně certifikace

 • Textil s označením RCS 100 obsahuje 95-100 % recyklovaného materiálu. Smíchání s konvenčním materiálem stejného typu není povoleno. 
 • Cedulka s označením RCS Blended značí produkt, který obsahuje 5-95 % recyklovaného materiálu. A zbytek obsahu může být i konvenční materiál stejného typu. 

Značky z našeho katalogu s RCS certifikovanými produkty
B&C • Mantis 

GRS - GLOBAL RECYCLE STANDARD

Certifikace GRS je velmi podobná RCS, taktéž usiluje o navyšování podílu recyklovaného materiálu v textilním průmyslu a stanovuje požadavky na minimálně obsah recyklovaných vláken. Produkty s GRS certifikací musí obsahovat 50-100 % recyklovaného materiálu.  
 
Oproti RCS však GRS kontroluje také dopady produkce textilu na environmentální a sociální oblasti. Standard stanovuje požadavky na šetrné výrobní postupy s cílem chránit životní prostředí. Vyžadováno je sledování a zaznamenávání veškerých výrobních kroků, spotřeby zdrojů i zacházení s odpadem. Standard také zakazuje používání nebezpečných chemikálií ve výrobě. 

Výrobci musí mít také zavedený sociální management, a pravidelně prokázat, že svým pracovníkům poskytují bezpečné pracovní prostředí a adekvátní ohodnocení (5).

Značky z našeho katalogu s GRS certifikovanými produkty 
Stanley/Stella • Salvage • Beechfield • Atlantis • Mantis 

FAIR WEAR

Fair Wear Foundation je nezisková organizace, která si klade za cíl zlepšovat pracovní podmínky pro zaměstnance v oděvním průmyslu. Podporuje tvorbu a udržování bezpečných, důstojných a férově ohodnocených pracovních míst. Zakazuje dětskou práci, diskriminaci a vynucování práce. Fair Wear Foundation činnost a podmínky ve výrobě u členských značek pravidelně kontroluje a provádí bezpečností inspekce i rozhovory s pracovníky. Zároveň jim poskytuje tréninkové programy pro neustálé zlepšování (6).

Značky z našeho katalogu s FAIRWEAR certifikovanými produkty
Stanley/Stella • Salvage • B&C • Earth Positive • Fair Share • Mantis • SOL'S 

FAIRTRADE

Certifikace Fairtrade se zaměřuje na férové pracovní a obchodní podmínky pro farmáře, zaměstnance a řemeslníky, především ze zemí Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Certifikace zaručuje, že byl produkt vyroben v důstojných pracovních podmínkách a za spravedlivou odměnu. Fairtrade hlídá dodržování lidských a pracovních práv, správné obchodní podmínky a zákaz dětské a nucené práce. Usiluje také o šetrnější přístup k přírodním zdrojům a zakazuje používání nebezpečných pesticidů, které mohou mít negativní dopady na lidské zdraví. Kromě bavlny můžeme Fairtrade známku nalézt i na surovinách jako je čaj, káva, kakao, banány, aj. (7).

Značky z našeho katalogu s FAIR TRADE certifikovanými produkty
Fair Share • Neutral • Westford Mill

WRAP – Worldwide Responsible Accredited Production

WRAP je světovou certifikací, která se zaměřuje na textilní a obuvnické odvětví. Skrze pravidelné inspekce hlídají dodržování sociálních a etických předpisů. Certifikace zaručuje, že jsou produkty vyráběny v bezpečných pracovních podmínkách pro zaměstnance, a je s nimi jednáno s respektem. Kritéria posuzování jsou založena na 12 principech WRAP, mezi nimiž je například zákaz nucené a dětské práce, adekvátní ohodnocení, přiměřená pracovní doba nebo zajištění zdravého pracovního prostředí. Podle míry naplnění 12 principů WRAP rozlišuje tři certifikační úrovně, a to platinovou, zlatou a stříbrnou (8).

Značky z našeho katalogu s WRAP certifikovanými produkty
American Apparel • AWDis • Mantis • Russell Pure Organic • Gildan 

PETA-Approved Vegan

PETA neboli People for the Ethical Treatment of Animals (Lidé pro etické zacházení se zvířaty) je mezinárodní nezisková organizace zaměřující se na utváření a dodržování práv všech zvířat. Poskytuje vzdělávání, výzkum a organizuje akce, které rozšiřují povědomí o dopadech některých lidských aktivit na zvířata. Podporuje myšlenku, že i zvířata mají právo žít vlastní život bez týraní a zneužívání při experimentech či produkci jídla, oblečení a zábavy. Značky s certifikátem PETA se zavazují, že při výrobě jejich produktů nejsou prováděny žádné testy na zvířatech, a ani nikdy v budoucnu nebudou (9).

Značky z našeho katalogu zapojené do PETA-Approved Vegan
Stanley/Stella • Earth Positive • Salvage • B&C • Mantis • BabyBugz • Ecologie • Fair Share

BSCI – Business Social Compliance Initivative

BSCI je iniciativa FTA - Foreign Trade Association (Asociace zahraničního obchodu), která podporuje tvorbu a udržování etických a bezpečných podmínek na pracovišti, dodržování lidských a pracovních práv, spravedlivé odměňování a transparentnost v dodavatelském řetězci. Kodex chování BSCI je ověřován audity společnosti amfori BSCI (10).

Značky z našeho katalogu zapojené do BSCI iniciativy
Russell Pure Organic • Stedman • Mantis • Nakedshirt • B&C • Larkwood • Araco • AWDis

Porozumět a zjistit skutečné dopady produktů, které nakupujeme na naše zdraví, přírodu a ostatní lidi není jednoduché. Certifikace jsou však skvělým nástrojem, který nám může přiblížit pohled na příběh textilu. Pokud víme, co jednotlivé certifikace zaručují, můžeme díky nim dělat mnohem vědomější rozhodnutí. 
 
Podívejte se do našeho katalogu, kde můžete snadno vyhledávat produkty GOTS, Fair wear či Fairtrade certifikované, nebo produkty z organických či recyklovaných materiálů. 
 
Na našem nákupním chování záleží. Děkujeme, že vybíráte produkty zodpovědně! ♥  

 

ZDROJE

 1. GOTS
  GOTS version 6.0
 2. OCS – Textile Exchange
  OCS – Guide to the OCS
  Textile Exchange – Standards Claims Policy
 3. OEKO-TEX 
 4. RCS and GRS – Textile Exchange
  RCS 2.2 Implementation Manual
  Textile Exchange – Standards Claims Policy
 5. RCS and GRS – Textile Exchange 
  GRS 4.2 Implementation Manual 
  Textile Exchange – Standards Claims Policy
 6. FAIR WEAR FOUNDATION 
 7. FAIRTRADE 
 8. WRAP 
 9. PETA-Approved Vegan 
 10. BSCI 
6 6 minut čtení.
×