Textilné certifikáty

Pripravili sme pre vás prehľad udržateľných certifikátov, ktoré môžu byť dôležitým pomocníkom pri výbere textilu. Dozviete sa, aké najznámejšie a najuznávanejšie certifikáty môžete nájsť na produktoch v našej ponuke. Vysvetlíme si, v čom sa od seba líšia a ako sa v nich pri výbere orientovať.

Ak chceme zvoliť produkt, u ktorého si môžeme byť istí, že je bezpečný pre naše zdravie, jeho výroba nemala devastujúci vplyv na prírodu, a bol vyrobený v dobrých pracovných podmienkach s férovým ohodnotením pre zamestnancov, môžeme rýchlo zistiť, že to nie je vôbec jednoduché. Než sa textil dostane k nám, ujde veľmi dlhú cestu od pestovania, cez spracovanie až po finálne úpravy. V každej tejto fáze má na neho vplyv nespočetne faktorov a rovnako tak aj samotná jeho výroba ovplyvňuje svoje okolie. 
 
Ustrážiť, aby finálny výsledok produktu bol skutočne udržateľný, je preto neľahká úloha. Ak nie ste dobrodruh, ktorý je odhodlaný vydať sa na ďalekú cestu a spoznať každý detail výroby napríklad jedného bavlneného trička, nezúfajte. Existujú certifikačnej spoločnosti, ktoré túto misiu pravidelne podnikajú za vás a kontrolujú dodržiavanie ekologických a etických výrobných postupov.

Certifikáty produktov nám približujú spôsoby ich produkcie
a môžeme si tak lepšie vyberať, čo svojim nákupom chceme podporiť.

Certifikácie sú však rôznorodé, a preto je vhodné pred výberom textilu preštudovať, na čo sa každá z nich zameriava a čo všetko zaručuje. Môžeme ich rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa zacielenia na určitú súčasť výrobného procesu. Pre zjednodušenie si ich rozdelíme na týchto 5 aspektov:

organický │recyklácia │výroba │  ľudia   │  zvieratá    

• Organický materiál – využívanie organicky vypestovaného materiálu
• Recyklovaný materiál – využívanie materiálov vyrobených recykláciou
• Výroba – šetrné výrobné postupy, minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie
• Ľudia – etický a férový prístup k zamestnancom a komunitám
• Zvieratá – nezneužívanie zvierat, produkty bez obsahu živočíšnych zložiek 

Keďže niektoré certifikáty strážia iba jednu z týchto kategórií, alebo naopak všetky, nižšie nájdete pri jednotlivých certifikátoch vždy priradené zodpovedajúce označenie. 
 
Pri výbere skutočne udržateľného textilu teda nesmieme zabudnúť, že je dôležité jeho šetrnosť posudzovať vo všetkých aspektoch výrobného procesu. Ak je produkt napríklad označený ako organický, znamená to, že bol vypestovaný bez škodlivých chemikálií a s ohľadom na prírodné zdroje, ako je pôda či voda. Vplyvy následného spracovania materiálu, ani podmienky pre zamestnancov už však nie sú nijako strážené, a preto si nemôžeme byť istí, že textil nebol nafarbený toxickými farbivami. A rovnako tak u certifikácií, ktoré sa zameriavajú iba na férovú mzdu a podmienky pre pracovníkov, nevieme iste nič napríklad o spôsobe pestovania a dopadoch na naše zdravie i prírodu. 
 
Na začiatku je možno potrebné venovať pár minút k zorientovaniu sa medzi jednotlivými certifikáciami, avšak keď si uvedomíme, že ide o naše zdravie, našu spoločnosť aj planétu, a rovnako tak aj naše vedomé rozhodnutia, aké produkty a spôsoby ich výroby chceme podporovať, tak to skutočne stojí za to 😊 
 
A aby sme vám to predsa len trochu uľahčili, pripravili sme prehľad v súčasnosti najznámejších a najuznávanejších certifikátov, ktoré nájdete aj na produktoch v našej ponuke: 

GOTS - Global Organic Textile Standard 

GOTS je jednou z najprísnejších svetových certifikácií, ktorá stráži štandardy pre spracovanie textilu, najmä z organického vlákna. Aby mohli výrobcovia získať certifikáciu GOTS, musia prechádzať pravidelnou kontrolou nezávislých certifikačných orgánov a splniť požiadavky na šetrné a etické postupy v celom výrobnom procese od pestovania, spracovania až po potlač a finalizáciu. 

Kritériá GOTS pri textile sledujú predovšetkým podiel organických vlákien, šetrné výrobné postupy a zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi aj odpadom. V celom výrobnom procese je zakázané používať nebezpečné chemikálie, či už v podobe škodlivých pesticídov pri pestovaní alebo toxických farieb pri následnom spracovaní. GOTS stanovuje požiadavky aj na bezpečnosť pracovného prostredia a spravodlivé ohodnotenie pre pracovníkov (1). 

Na jar roku 2021 sa GOTS posunulo na úroveň 6.0 a opäť sa tak sprísnili kritériá na udelenie aj zachovanie certifikátu. Viac o základných aj nových požiadavkách si môžete prečítať v našom článku GOTS verzia 6.0.  

Štandard má dve úrovne

 • Textil vyrobený minimálne z 95 % organických vlákien (zvyšných 5 % a menej môžu byť vlákna anorganického pôvodu) je na štítku označený „Organic“ (organický materiál). 
 • Ak je textil vyrobený minimálne z 70% organických vlákien (zvyšných 30 % a menej môžu byť vlákna anorganického pôvodu) značí sa na štítku ako „Made with x % organic“ (vyrobené z x % organického materiálu).

Platnosť certifikátu si môžete kedykoľvek ľahko overiť na stránkách GOTS, kde zadáte číslo licencie výrobcu (licence number). Na každom štítku musí byť okrem označenia podielu organických vlákien a čísla licencie výrobcu uvedený aj certifikačný orgán. 

Aj my v MERCHYOU sme ako jediná textilná tlačiareň na Slovensku a v Česku GOTS certifikovaní. Ponúkame nielen GOTS certifikovaný textil a potlač, ale aj všetky naše výrobné procesy a postupy sú pravidelne kontrolované a spĺňajú prísne ekologické aj etické kritériá GOTS. Jedine u nás tak môžete získať celý GOTS certifikovaný produkt. Zaujímavá vás, aké konkrétne udržateľné kroky podnikáme v našej výrobe? Pozrite sa na článok Naša udržateľná výroba.

Značky z nášho katalógu s GOTS certifikovanými produktami
Stanley/Stella • Malfini • Earth Positive • Russell Pure Organic • Neutral • A&R

OCS - Organic Cotton Standard

 

OCS je medzinárodný certifikát, ktorý sa zameriava na dodržiavanie ekologických postupov pri pestovaní organického materiálu. Zaručuje, že materiál, z ktorého je výrobok vyrobený, pochádza z certifikovaných ekologických fariem a usiluje o to, aby si organický obsah zachoval svoju identitu aj v ďalších fázach výrobného procesu. Splnenie požiadaviek OCS kontrolujú nezávislé certifikačné orgány (2). 

OCS rozlišuje dva druhy certifikácie:

 • Textil s označením OCS 100 obsahuje 95-100 % organických vlákien, ktoré nie je možné zmiešať s konvenčným materiálom rovnakého typu.
 • Produkt označený ako OCS Blended značí produkt, ktorý obsahuje 5-95 % organických vlákien. Zvyšok obsahu môže býť aj konvenčný materiál rovnakého typu.

Značky z nášho katalógu s OCS certifikovanými produktami
Stanley/Stella • Salvage • B&C • Mantis • BabyBugz • Beechfield
 K-UP • Kariban • Kimood  • SOL'S • Stedman • Westford Mill

OEKO-TEX STANDARD 

Štandard OEKO-TEX sa delí na dve normy, a to STANDARD 100 a LEATHER STANDARD (pre kožené produkty). Produkt, ktorý je v súlade s aspoň jednou z noriem môže byť označený ako „MADE IN GREEN“ (vyrobené zelene). Toto označenie zaručuje, že daný textil bol otestovaný na škodlivé látky, splnil kritériá bezpečnosti a bol vyrobený trvalo udržateľnými výrobnými postupmi, v sociálne zodpovedných pracovných podmienkach pre zamestnancov a transparentne (3).

Značky z nášho katalógu s OEKO-TEX certifikovanými produktami 
Stanley/Stella • Earth Positive • Neutral • B&C • Russell Pure Organic • Gildan • Mantis • BabyBugz • Nakedshirt • SOL'S • Larkwood

RCS - Recycled Claim Standard

RCS je medzinárodný certifikát pre produkty z recyklovaného materiálu. Usiluje o zvyšovanie využívania recyklácie u vstupného materiálu a vymedzuje definície recyklácie, vyžaduje minimalizáciu odpadu a zakazuje používanie škodlivých chemikálií (4). RCS však podrobnejšie nekontroluje dopady produkcie na životné prostredie ani sociálnu zodpovednosť.

RCS sa podobne ako OCS delí na dve úrovne certifikácie:

 • Textil s označením RCS 100 obsahuje 95-100 % recyklovaného materiálu. Zmiešanie s konvenčným materiálom rovnakého typu nie je povolené.
 • Visačka s označením RCS Blended označuje produkt, ktorý obsahuje 5-95 % recyklovaného materiálu. A zvyšok obsahu môže byť aj konvenčný materiál ronakého typu.

Značky z nášho katalógu s RCS certifikovanými produktami
B&C • Mantis 

GRS - GLOBAL RECYCLE STANDARD

Certifikát GRS je veľmi podobný RCS, tiež usiluje o navyšovanie podielu recyklovaného materiálu v textilnom priemysle a stanovuje požiadavky na minimálny obsah recyklovaných vlákien. Produkty s GRS certifikáciou musia obsahovať 50-100 % recyklovaného materiálu.

Oproti RCS však GRS kontroluje aj dopady produkcie textilu na environmentálne a sociálne oblasti. Štandard stanovuje požiadavky na šetrné výrobné postupy s cieľom chrániť životné prostredie. Vyžadované je sledovanie a zaznamenávanie všetkých výrobných krokov, spotreby zdrojov aj zachádzanie s odpadom. Štandard tiež zakazuje používanie nebezpečných chemikálií vo výrobe.

Výrobcovia musia mať zavedený sociálny management, a pravidelne preukazovať, že svojim pracovníkom poskytujú bezpečné pracovné prostredie a adekvátne ohodnotenie (5).

Značky z nášho katalógu s GRS certifikovanými produktami 
Stanley/Stella • Salvage • Beechfield • Atlantis • Mantis 

FAIR WEAR

Fair Wear Foundation je nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ zlepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov v odevnom priemysle. Podporuje tvorbu a udržiavanie bezpečných, dôstojných a férovo ohodnotených pracovných miest. Zakazuje detskú prácu, diskrimináciu a vynucovanie práce. Fair Wear Foundation činnosť a podmienky vo výrobe u členských značiek pravidelne kontroluje a vykonáva bezpečnostné inšpekcie aj rozhovory s pracovníkmi. Zároveň im poskytuje tréningové programy pre neustále zlepšovanie (6).

Značky z nášho katalógu s FAIRWEAR certifikovanými produktami 
Stanley/Stella • Salvage • B&C • Earth Positive • Fair Share • Mantis • SOL'S 

FAIRTRADE

Certifikát Fairtrade sa zameriava na férové pracovné a obchodné podmienky pre farmárov, zamestnancov a remeselníkov, predovšetkým z krajín Afriky, Južnej Ameriky a Ázie. Certifikácia zaručuje, že bol výrobok vyrobený v dôstojných pracovných podmienkach a za primeranú odmenu. Fairtrade stráži dodržiavanie ľudských a pracovných práv, správne obchodné podmienky a zákaz detskej a nútenej práce. Snaží sa tiež o šetrnejší prístup k prírodným zdrojom a zakazuje používanie nebezpečných pesticídov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie. Okrem bavlny môžeme Fairtrade známku nájsť aj na surovinách ako je čaj, káva, kakao, banány, a i. (7).

Značky z nášho katalógu s FAIR TRADE certifikovanými produktami
Fair Share • Neutral • Westford Mill

WRAP – Worldwide Responsible Accredited Production

WRAP je svetový certifikát, ktorý sa zameriava na textilné a obuvnícke odvetvie. Skrze pravidelné inšpekcie kontroluje dodržiavanie sociálnych a etických predpisov. Certifikácia zaručuje, že sú produkty vyrábané v bezpečných pracovných podmienkach pre zamestnancov, a je s nimi zaobchádzané s rešpektom. Kritériá posudzovania sú založené na 12 princípoch WRAP, medzi ktorými je napríklad zákaz nútenej a detskej práce, adekvátne ohodnotenie, primeraná pracovná doba alebo zabezpečenie zdravého pracovného prostredia. Podľa miery naplnenia 12 princípov WRAP rozlišuje tri certifikačné úrovne, a to platinovú, zlatú a striebornú (8).

Značky z nášho katalógu s WRAP certifikovanými produktami
American Apparel • AWDis • Mantis • Russell Pure Organic • Gildan 

PETA-Approved Vegan

PETA alebo tiež People for the Ethical Treatment of Animals (Ľudia pre etické zaobchádzanie so zvieratami) je medzinárodná nezisková organizácia zameriavajúca sa na vytváranie a dodržiavanie práv všetkých zvierat. Poskytuje vzdelávanie, výskum a organizuje akcie, ktoré rozširujú povedomie o dopadoch niektorých ľudských aktivít na zvieratá. Podporuje myšlienku, že aj zvieratá majú právo žiť vlastný život bez týrania a zneužívania pri experimentoch či produkcii jedla, oblečenia a zábavy. Značky s certifikátom PETA sa zaväzujú, že pri výrobe ich produktov nie sú vykonávané žiadne testy na zvieratách, a ani nikdy v budúcnosti nebudú (9).

Značky z nášho katalógu zapojené do PETA-Approved Vegan
Stanley/Stella • Earth Positive • Salvage • B&C • Mantis • BabyBugz • Ecologie • Fair Share

BSCI – Business Social Compliance Initivative

BSCI je iniciatíva FTA - Foreign Trade Association (Asociácia zahraničného obchodu), ktorá podporuje tvorbu a udržiavanie etických a bezpečných podmienok na pracovisku, dodržiavanie ľudských a pracovných práv, spravodlivé odmeňovanie a transparentnosť v dodávateľskom reťazci. Kódex správania BSCI je overovaný auditmi spoločnosti amfori BSCI (10).

Značky z nášho katalógu zapojené do BSCI iniciatívy
Russell Pure Organic • Stedman • Mantis • Nakedshirt • B&C • Larkwood • Araco • AWDis

Porozumieť a zistiť skutočné dopady produktov, ktoré nakupujeme, na naše zdravie, prírodu a ostatných ľudí nie je jednoduché. Certifikáty sú však skvelým nástrojom, ktorý nám môže priblížiť pohľad na príbeh textilu. Pokiaľ vieme, čo jednotlivé certifikácie zaručujú, môžeme vďaka nim robiť oveľa uvedomelejšie rozhodnutia.

Pozrite sa do nášho katalógu, kde môžete jednoducho vyhľadávať produkty GOTS, Fair Wear či Fairtrade certifikované, alebo produkty z organických či recyklovaných materiálov.

Na našom nákupnom správaní záleží. Ďakujeme, že vyberáte produkty zodpovedne! ♥  

 

ZDROJE

 1. GOTS
  GOTS version 6.0
 2. OCS – Textile Exchange
  OCS – Guide to the OCS
  Textile Exchange – Standards Claims Policy
 3. OEKO-TEX 
 4. RCS and GRS – Textile Exchange
  RCS 2.2 Implementation Manual
  Textile Exchange – Standards Claims Policy
 5. RCS and GRS – Textile Exchange 
  GRS 4.2 Implementation Manual 
  Textile Exchange – Standards Claims Policy
 6. FAIR WEAR FOUNDATION 
 7. FAIRTRADE 
 8. WRAP 
 9. PETA-Approved Vegan 
 10. BSCI 
6 6 minút čítania.

Ďalšie články

Tipy na festivalový merchandise

Tipy na festivalový merchandise

Sezóna letných festivalov už je za dverami. K týmto obľúbeným podujatiam neodmysliteľne patrí merch. Či už ste organizátorom veľkého festivalu alebo menšieho lokálneho podujatia, ten správny merch môže výrazne prispieť k úspechu vášho eventu.

čítať viac
Máme nového webového pomocníka!

Máme nového webového pomocníka!

Rýchly a efektívny prístup k informáciám je kľúčovým aspektom nášho webu. S cieľom poskytnúť Vám ešte lepšiu skúsenosť sme zaviedli novú funkciu - chatbota, ktorý je pripravený zodpovedať Vaše otázky.  

čítať viac
Partners' talk - KOLO

Partners' talk - KOLO

Tzv. KOLO je miesto, ktoré dokáže dať veciam druhú šancu na život. Tzv. MERCHYOU deadstock  textil, je textil, ktorý nám stojí dlhodobo na sklade, je nový a nepoškodený, no nemá svojho majiteľa. Prečo sa náš textil na jeden deň ocitol v KOLO?

čítať viac
Nová kolekcia od Stanley/Stella!

Nová kolekcia od Stanley/Stella!

Predstavujeme novú udržateľnú kolekciu Stanley/Stella na jar/leto 2024! Objavte modernizované obľúbené aj úplne nové odľahčené štýly a pripravte sa na nadchádzajúcu sezónu!

čítať viac
Rodinný merch a tipy na detský textil

Rodinný merch a tipy na detský textil

Prinášame vám nové inovatívne tipy na detský textil od Stanley/Stella, s ktorým si môžete vytvoriť zladený rodinný merch! Objavte ďalšie produkty pre väčších školákov, aj bábätká a batoľatá.

čítať viac
Veselé Vianoce z MERCHYOU!

Veselé Vianoce z MERCHYOU!

Za celý MERCHYOU tím ďakujeme za vašu priazeň, dôveru a objednávky v uplynulom roku. Prajeme vám, aby ste vianočné sviatky strávili v pokoji medzi najbližšími a do nového roku vstúpili zdraví a šťastní. 🎄

čítať viac
Farba roku 2024

Farba roku 2024

Objavte farbu roka 2024 od Pantone a inšpirujte sa pri tvorbe vlastného merchu alebo novej kolekcie! Preskúmajte naše tipy na udržateľné produkty v odtieni Peach Fuzz!

čítať viac
×